Ett fartyg.

SGU:s undersökningsfartyg S/V Ocean Surveyor.

Foto: Carl-Erik Alnavik/SGU

28 februari 2020

SGU:s fartyg klart för ytterligare tjugofem års undersökningar

SGU:s undersökningsfartyg Ocean Surveyor moderniseras med ny miljövänlig framdrivning och förbättrad arbetsmiljö. Upprustningen sker på Oskarshamnsvarvet. Fartyget är klart för ytterligare tjugofem års tjänst från våren 2021.

Upprustningen innebär att det i princip bara blir skrovet som behålls. Allt annat, som motorer, framdrivning och styrsystem samt arbets- och besättningsutrymmen byts ut eller blir moderniserat, miljövänligt och upprustat.

– Vi rustar fartyget för 25 års fortsatt undersökningsarbete och blir samtidigt ett av de miljövänligaste och mest ändamålsenliga undersökningsfartygen i svenska vatten, säger Björn Bergman, enhetschef för marin teknik och drift på SGU.

Ocean Surveyor har med sina avancerade mät- och provtagningsinstrument unika möjligheter att undersöka havsbotten. Fartyget används ofta i samverkan med andra myndigheter som Havs och vattenmyndigheten, Naturvårdsverket, Försvarsmakten, Sjöfartsverket, Länsstyrelser och kommuner för miljöövervakning och inför etablering av vindkraft och bottenkablar, muddring av farleder med mera.

Behovet av marin kartläggning är stort för att hantera Östersjöns alla miljöutmaningar. Exempelvis så är endast trettio procent av svenskt territorialvatten kartlagt, medan endast två procent av detta är gjort med högupplösta och moderna metoder.

Ocean Surveyor utrustas med nya dieselelektriska motorer som klarar miljöklass IMO Tier III, vilket är den strängaste marina klassen och som innefattar tvättning av kväveoxider (SCR).

Senast granskad 2020-02-28