Bergtäkt i Malmby

Foto: Gry Møl Mortensen, SGU

25 februari 2020

Bra bergmaterial i Mälardalen minskar klimatavtryck

SGU har tagit fram nya data om bergkvaliteten i Mälardalen. Informationen är viktig för att kunna utnyttja lokalt bergmaterial och på så sätt minska antalet tunga transporter i ett mer hållbart samhälle.

Stockholmsregionen fortsätter växa snabbt, och det finns ett stort behov av att få fram ballast från närområdet till nya bostäder och ny infrastruktur. Idag finns 16 grus- och bergtäkter i Mälardalen, men många av utvinningstillstånden kommer att löpa ut inom en överskådlig framtid.

– Det innebär att man måste förnya tillstånden eller starta nya täkter i närliggande områden, och för det behöver vi detaljerad information om bergets egenskaper, säger Mattias Göransson, statsgeolog på SGU.

För ett hållbart framtida samhällsbyggande är det viktigt att det finns aktiva täkter i närområdet som kan producera alla de råmaterial som behövs i både Stockholm och Mälardalsregionen. Lokalt bergmaterial minskar antalet tunga och långväga transporter, och därmed även klimatbelastningen. En ökad användning av krossat berg istället för naturgrus bidrar också till att bevara våra naturgrusavlagringar, som är viktiga för tillgången på grundvatten.

Informationen som SGU har tagit fram visar hur lämplig berggrunden är för att framställa ballast till betong samt till byggnation av banvallar och vägar. Den bidrar till mer hållbara uttag av berggrunden i Mälardalen, vilket dels minskar användningen av tunga transporter och deras klimatpåverkan, dels bidrar till bättre markanvändning.

Informationen består av beskrivningar och kartor över bergmaterialens petrografiska och geofysiska egenskaper, och omfattar delar av följande kommuner: Strängnäs, Eskilstuna, Västerås, Hallstahammar, Kungsör, Köping och Sala.

Informationen om bergkvaliteten visas i SGU:s Kartvisare.

Länk till SGU:s Kartvisare (nytt fönster) 

Länk till rapporten Bergkvalitet Mälardalen (nytt fönster)

Senast granskad 2020-02-26