Under början av februari har de rikliga nederbördsmängderna i de norra och framför allt de sydvästra delarna av landet bidragit till ökade grundvattennivåer i de små magasinen. Även i de stora magasinen finns ett stråk med nivåer över de normala i de nordvästligaste delarna av landet. I östra Sverige har det varit mer nederbördsfattigt och det finns fortfarande områden med nivåer under de normala i de stora magasinen. 

Ladda ner infoblad med högupplösta kartor

Små grundvattenmagasin

Grundvattennivåerna är mycket över de normala för årstiden i västra Götaland och i stora delar av Norrland. I östra Götaland och Svealand är nivåerna nära de normala, medan resten av landet har nivåer som är över de normala.

Stora grundvattenmagasin

I de stora grundvattenmagasinen är nivåerna över de normala i västra Norrland. I de östra delarna av Norrland, Svealand och Götaland är nivåerna under de normala, medan resterande delar av landet har nivåer nära de normala.