Jord i en hand samt en tumstock. Foto.

Foto: Cecilia Karlsson/SGU

24 februari 2020

Nya jordartsdata för Trestad och Luleå

Det har nu tillkommit ytterligare områden med uppdaterade jordartsdata. Ny jordartsinformation finns för Uddevalla, Trollhättan och Vänersborg samt Luleå.

SGU förbättrar och uppdaterar löpande jordartsinformation för prioriterade områden i Sverige. Jordartskartan, eller jordartsdatabaser som det är numera, visar på markförhållandena och är därför viktig för planeringen av ett hållbart samhälle. Informationen kan bland annat användas av kommuner, länsstyrelser, nationella myndigheter och konsulter för att bedöma om ett område är lämpligt att bebygga, göra klimatanpassningsåtgärder eller var det finns värdefulla grundvattentillgångar.

Nya uppdaterade jordartsdata finns nu för områden runt Trestad (Uddevalla-Trollhättan och Vänersborg) samt Luleå.

Den nya informationen finns tillgänglig i SGU:s Kartvisare, samt via beställning hos vår kundtjänst.

Gå till kartvisaren (öppnas i nytt fönster)  

Senast granskad 2020-02-24