Blomman Viscaria Alpina i förgrunden och berg i bakgrunden. Foto.

Viscaria Alpina, fjällnejlika. Fjällnejlikan är en av få växtarter som klarar av att växa på starkt kopparhaltiga underlag.

Foto: Leif Bildström/SGU.

27 februari 2020

SGU:s externa forskningsbidrag 2020

SGU:s tilldelning av årets medel för geovetenskaplig forskning har nu beslutats. Syftet med stödet är att möta samhällets behov av tillämpad geologi och bidra till en hållbar utveckling.

Många intressanta projektförslag kom in, men konkurrensen om forskningsanslagen har även i år varit hård. Av de 27 ansökningarna har SGU beslutat om bidrag till fem av dessa med en total summa under 2020 på 2,2 miljoner kronor.

Ser man till behovet för hela projektperioderna så låg den totala ansökta summan på 37 miljoner kronor, jämfört med 41 miljoner kronor under 2019, 32 miljoner kronor under 2018 och 39 miljoner kronor under 2017.

SGU har beslutat att tilldela medel för tillämpad geovetenskaplig forskning och riktad geovetenskaplig grundforskning till följande nya projekt:               

  • Mobilitet av arsenik i fiberbankar utanför Västernorrlands kust, projektsökande Madelen Olofsson, Mittuniversitetet. Totalt bidrag för åren 2020–2021: 548 622 kronor.
  • 3D modelling of metallic mineral deposits in the Bergslagen lithotectonic unit , projektsökande Tobias Kampmann, Luleå tekniska universitet. Totalt bidrag för år 2020: 199 743 kronor.
  • Novel subsurface thematic representations to support planning and valuation (del 1), projektsökande Jenny Norrman, Chalmers tekniska högskola. Totalt bidrag för åren 2020–2021: 1 260 000 kronor.
  • Mobility of critical metals in the Bergslagen ore district, projektsökande Iain Pitcairn, Stockholms universitet. Totalt bidrag för åren 2020–2022: 959 850 kronor.
  • Förekomst och mobilitet av högteknologiskt kritiska metaller i gruvavfall, grundvatten och ytvatten, projektsökande Lena Alakangas, Luleå tekniska universitet. Totalt bidrag för åren 2020–2021: 1 227 721 kronor.

SGU tackar alla som ansökt och alla som var med och granskade ansökningarna.

Senast granskad 2020-02-27