På bilden syns ett dagbrott.

Foto: LKAB.

4 februari 2020

Metallprisernas utveckling i januari

Några veckor in på året gjorde coronaviruset avtryck på metallpriserna, där särskilt basmetallerna började falla rejält. Åt motsatta hållet gick priset på rodium och palladium, som steg med 68 respektive 20 procent.

2020 börjar med två starka trender. Den första trenden startade redan vid årsskiftet med att priset på rodium sköt i höjden med en prisökning på 68 procent under de första veckorna. Rodium räknas in i PGM-gruppens metaller tillsammans med bland andra platina och palladium. Likt de två andra används rodium till avgasrening. Prisuppgången handlar om strängare utsläppskrav i Kina, som kräver mer rodium, kombinerat med utbudsminskningar i Sydafrika. Rodium produceras i små mängder, är en av de dyraste metallerna och den är mest effektiv i vissa katalysatorprocesser. Rodium har tidigare varit utsatt för spekulation. Den närliggande Palladium ökade under januari med 20 procent.

Den andra trenden tog fart under andra halvan av månaden och består av stora prisfall på basmetallerna. Främst gäller det kopparpriset som fallit med 13 procent och zinkpriset med tio procent.Utan tvekan beror nedgången på coronavirusets spridning i Kina, som gör att framtida efterfrågan på varor och därmed på basmetaller förväntas minska rejält. Priset på guld, som är en investering i oroliga tider, steg med fem procent.

Läs Metallpriser i januari (pdf, öppnas i nytt fönster)

Senast granskad 2020-02-04