Berg och en liten flod.

Foto: Linda Wickström/SGU.

3 september 2020

Svensk-norskt projekt uppmärksammar geologiska naturvärden inom naturförvaltning och besöksnäring

GEARS, ett EU-projekt i gränsregionen Dalarna och Norge för att lyfta geologi inom besöksnäring och naturförvaltning har gått i mål. Resultatet finns nu publicerat i en slutrapport.

GEARS – Geologiskt arv i inre Skandinavien – har bidragit till att öka tillgängligheten och informationen om geologiska naturvärden i gränsregionen. Projektet har bland annat utmynnat i:

  • Skötsel- och förmedlingsförslag till handläggare inom förvaltning och utbildning.
  • Ny kartläggning och uppdaterad kunskapsunderlag om geologiska naturvärden.
  • En nationsöverskridande metodik för dokumentation och värdering av geologiska naturvärden.
  • Informationsmaterial till allmänheten i form av filmer och digitala, interaktiva lösningar.

GEARS är ett svenskt-norskt samarbetsprojekt mellan 2017-2020 som avslutats i augusti. I projektet deltog geologer och aktörer inom naturförvaltning och besöksnäring för att utveckla kunskapsöverföring och kunskapsinsamling av geologiska naturvärden.

Fallstudieområden var Siljansringen i Sverige, Fulufjället i Sverige och Norge, samt Folldal i Norge. Tanken med projektet har varit att aktörer inom naturförvaltning och besöksnäring bättre ska kunna använda geologiska naturvärden: för det behövs kunskap om vilka de är, hur de bör förvaltas, och hur de kan förmedlas till besökare.

Om geologiska naturvärden

Geologiska naturvärden är idag en underutnyttjad resurs inom naturförvaltningen och besöksnäringen. Bättre nyttjande av geologiska naturvärden kan bidra till:

  1. en helhetsbild av naturen i skötselplaner för skyddade områden.
  2. ökad turism och företagsamhet för entreprenörer inom besöksnäring.
  3. starkare naturupplevelser och ökad identitetsgrund för allmänheten.

Klicka här för att läsa slutrapporten för GEARS (öppnas i nytt fönster)

Klicka här för att läsa slutrapporten för GEARS med lägre bildupplösning (öppnas i nytt fönster) 

Senast granskad 2020-09-03