Bilden visar en gång i en gruva. I förgrunden syns två män med arbetskläder.

Foto: Boliden.

6 augusti 2020

Metallprisernas utveckling under första halvåret 2020

Metallpriserna under första halvåret präglas av två faser. De första månaderna föll priserna dramatiskt till följd av coronapandemin, för att fram mot sommaren stiga tillbaka till utgångsnivån. Priserna på ädelmetaller och järnmalm har dock stigit ännu mycket mer.

Priskurvorna är v-formade under första halvan av 2020. Fram till mitten-slutet av mars månad föll samtliga metallpriser dramatiskt till följd av den internationella nedstängningen av samhället som ett medel att bekämpa pandemin Covid-19. Därefter har priserna stigit och efter juli månad är de flesta priserna tillbaka till utgångsnivån. De viktigaste ädelmetallerna har ökat mer: Guld (+ 30 %), Silver (+33 %) samt Rodium (+ 47 %). Detta förklaras av dess funktion som värdebevarare under oroliga tider. Även järnmalmspriset har ökat med 18 procent. Främsta orsaken till det är lägre produktion i Brasilien på grund av nedstängning för att bekämpa Covid19- pandemin.

Läs Metallprisernas utveckling under första halvåret 2020 (pdf, öppnas i nytt fönster) 

Senast granskad 2020-08-06