25 augusti 2020

Grundvattennivåer vecka 35

Nivåerna i de små grundvattenmagasinen är under eller mycket under de normala för årstiden i södra och östra Götaland, i Svealand och sydöstra Norrland. I de stora grundvattenmagasinen är nivåerna låga i södra och östra Götaland samt i östra Svealand. Även i mellersta Norrland finns områden med nivåer under de normala för årstiden.

Sedan förra veckan har nivåerna i de små magasinen sjunkit mer än normalt i större delen av landet och situationen i de små magasinen har i allmänhet försämrats sedan förra veckan. Även i de stora magasinen har nivåerna sjunkit mer än normalt på många håll och situationen har försämrats något.

Grundvattennivåer vecka 35

Se aktuella kartor och läs mer om grundvattennivåerna
Ladda ner kartbild på grundvattennivåer vecka 35 (jpg)

Små grundvattenmagasin

I de små magasinen är nivåerna under eller mycket under de normala i södra och östra Götaland, i Svealand samt i sydöstra Norrland. I norra Norrland är nivåerna över eller mycket över de normala för årstiden. Övriga delar av Sverige har normala nivåer för årstiden.

Nivåerna i Sverige sjunker generellt sett mer än normalt för årstiden. Sjunkande grundvattennivåer är dock förväntat under sommaren eftersom det mesta av nederbörden brukar avdunsta eller tas upp av växterna. Möjligheterna till betydande grundvattenbildning är därför små. Enskilda brunnsägare i områden med låga nivåer, särskilt de i områden som ofta får vattenbrist, bör hålla sig informerade om utvecklingen och vara uppmärksamma på sin vattentillgång.

För att få en normal grundvattensituation i de små magasinen behövs betydligt mer nederbörd än normalt i södra och östra Götaland, Svealand samt i sydöstra Norrland.

Stora grundvattenmagasin

I de stora magasinen är nivåerna under eller mycket under de normala i södra Götaland, östra Götaland och Svealand samt mellersta Norrland. I västra Götaland, sydvästra Svealand samt i nordvästra och nordöstra Norrland är nivåerna däremot över eller mycket över de normala för årstiden. I resterande delar av Sverige är nivåerna nära de normala för årstiden.

I de områden där nivåerna är under eller mycket under de normala, eller där vattenbrist ofta förekommer, bör vattenproducenterna vara extra observanta och följa utvecklingen.

I områden där grundvattennivåerna är under de normala behövs betydligt mer nederbörd än normalt under flera månader för att få en normal grundvattensituation i de stora magasinen.

Senast granskad 2020-08-25