26 augusti 2020

Film visar geologi längs Förbifart Stockholm

SGU har tagit fram ett kort videoklipp som visualiserar geologin längs sträckningen av Förbifart Stockholm.

Klippet illustrerar de geologiska förhållandena längs Trafikverkets pågående projekt Förbifart Stockholm, och har tagits fram med hjälp av SGU:s 3D-visare. Bland underlagen som ingår i 3D-modellen finns borrhålsdata som tagits fram av konsulter, SGU:s geologiska information och Stockholm stads stadsmodell.

Förutom SGU:s egna data samlas, lagras och tillhandahålls geologisk information från externa aktörer.  Avsikten är att förbättra planeringsunderlagen inom samhällsplanering.

För att utforska i 3D-visaren själv, gå till https://apps.sgu.se/sgu3d, välj BERG -->Byggnadsgeologi -->Stockholm och klicka i E4 Förbifart Stockholm.

Senast granskad 2020-08-26