11 augusti 2020

Grundvattennivåer vecka 33

Nivåerna i de små grundvattenmagasinen är under eller mycket under de normala för årstiden i södra och östra Götaland, östra Svealand och sydöstra Norrland. I de stora grundvattenmagasinen är nivåerna låga i södra och östra Götaland samt i östra Svealand. Även i mellersta Norrland finns områden med nivåer under de normala för årstiden.

Sedan förra veckan har nivåerna i de små magasinen minskat på flera håll i landet. Situationen i de små magasinen är trots detta sig lik förra veckan, med undantag av västra Götaland och norra Norrland som börjar få mer normala nivåer för årstiden. Även i de stora magasinen har nivåerna sjunkit på sina håll sedan förra veckan, men i stort är situationen densamma som tidigare.

Se aktuella kartor och läs mer om grundvattennivåerna

Ladda ner kartbild på grundvattennivåer vecka 33 (jpg)

Små grundvattenmagasin

I de små magasinen är nivåerna under eller mycket under de normala i södra och östra Götaland, östra Sveland samt i sydöstra Norrland. I västra Götaland och i norra Norrland är nivåerna över eller mycket över de normala för årstiden. Övriga delar av Sverige har normala nivåer för årstiden.

Nivåerna i Sverige sjunker generellt sett, vilket är en förväntad utveckling under sommaren eftersom det mesta av nederbörden brukar avdunsta eller tas upp av växterna. Möjligheterna till betydande grundvattenbildning är därför små. Enskilda brunnsägare i områden med låga nivåer, särskilt de i områden som ofta får vattenbrist, bör hålla sig informerade om utvecklingen och vara uppmärksamma på sin vattentillgång.

För att få en normal grundvattensituation i de små magasinen behövs mer nederbörd än normalt i södra och östra Götaland, östra Svealand samt i sydöstra Norrland.

Stora grundvattenmagasin

I de stora magasinen är nivåerna under eller mycket under de normala i södra Götaland, östra Götaland och Svealand samt mellersta Norrland. I västra Götaland, sydvästra Svealand samt i nordvästra och nordöstra Norrland är nivåerna däremot över eller mycket över de normala för årstiden. I resterande delar av Sverige är nivåerna nära de normala för årstiden.

I de områden där nivåerna är under eller mycket under de normala, eller där vattenbrist ofta förekommer, bör vattenproducenterna vara observanta och följa utvecklingen.

I områden där grundvattennivåerna är under de normala behövs mer nederbörd än normalt under flera månader för att få en normal grundvattensituation i de stora magasinen.

Senast granskad 2020-08-11