Illustration: Havs- och vattenmyndigheten.

6 juli 2023

SGU – en viktig aktör i framställningen av ett nytt verktyg för havsplanering i västra Indiska oceanen

Med det webbaserade verktyget WIO Symphony kan havsplanerare analysera de sammanlagda miljöeffekterna av mänskliga aktiviteter i västra Indiska oceanen i förhållande till naturvärden. Verktyget hjälper beslutsfattare att bättre planera havsområden och därmed minska fattigdom tack vare en mer hållbar användning av havet.

Mänskliga aktiviteter såsom fiske, utbyggnad av hamnar och utvinning av naturresurser utgör risker för ekosystemen i västra Indiska oceanen. För att hjälpa havsplanerare att bedöma och begränsa miljöpåverkan har det svenska webbverktyg Symphony anpassats till förhållanden i västra Indiska oceanen.

Nya WIO Symphony baseras på mer än 80 kartor av ekosystemkomponenter och mänskliga aktiviteter, med en upplösning på 1 kvadratkilometer. Med verktyget kan havsplanerare visualisera en stor mängd data, skapa kartor, beräkna den sammanlagda effekten av olika aktiviteter på ekosystemet samt jämföra planeringsalternativ.

– Verktyget är helt nytt, inget liknande har gjorts tidigare förutom här i Sverige inom ramen för den nationella havsplaneringen. Med WIO Symphony skapas förutsättningar för ännu bättre havsförvaltning och ekosystembaserad havsplanering på en yta som motsvarar ungefär en niondel av världshavet, säger Pichaya Zerne projektledare på SGU.

Utvecklingen av WIO Symphony gjordes av Havs- och vattenmyndigheten, med stöd av SGU, Sveriges lantbruksuniversitet och Göteborgs universitet, tillsammans med Nairobikonventionen och dess 10 medlemsländer i östra Afrika. Verktyget överlämnades nyligen för fortsatt arbete, användning och förvaltning till Nairobikonventionen och är tillgängligt för alla dess medlemsländer.

– WIO Symphony förbättrar förvaltningen av marina resurser genom att synliggöra vad som finns och vad som är sårbart. Det leder till en mer hållbar användning av havet vilket kan minska fattigdom och samtidigt öka ekosystemens resiliens mot klimatförändringar och mänsklig påverkan, säger Pichaya Zerne projektledare på SGU.

Senast granskad 2023-07-06