Kartvisare och diagram för beräknade nivåer

I denna kartvisare visas beräknade nivåer för ett rutnät i 4x4 km över hela Sverige. För stora magasin visas endast de områden där SGU bedömt att det finns stora magasin.

För ett specifikt område och magasinstyp kan du ladda ned data eller visualisera fyllnadsgrad över tid i diagram. Alla data, inklusive historiska nivåer, uppdateras varje år i samband med kalenderårsskiftet.

Gå direkt till Kartvisare och diagram för beräknade nivåer.

Senast granskad 2021-06-10