Utsnitt av kartvisaren Brunnar.

Kartvisaren Brunnar

I kartvisaren Brunnar finns uppgifter om enskilda brunnars läge. Det finns också information om djup, jorddjup, foderrörslängd, dimensioner, vattenkapacitet, vattennivåer och vad brunnen har för funktion.

 

Informationen kan exempelvis användas vid vattenplanering, vid planering av brunnsborrning och för att upplysa om utbredningsgraden av bergvärme.

Uppgifterna gäller främst bergborrade brunnar och utgörs av de uppgifter som brunnsborrare sedan 1976 enligt lag måste skicka in till SGU samt av uppgifter som enskilda brunnsägare skickar in till SGU i tjänsten Rapportera in en brunn.

 

Senast granskad 2023-11-23