Kartvisare och diagram för miljöövervakning av grundvattenkemi

I denna kartvisare visas grundvattenkemi för stationer som ingår i olika typer av miljöövervakning.

För stationer där nationell och regional miljöövervakning utförs redovisas att antal parametrar. Du väljer station genom att markera i kartan. I kartan kan du klicka på en enstaka station. Därefter väljer du vilka parametrar du vill se i diagrammet eller om du vill ladda ned data.

 

Här finns SGU:s övriga kartvisare