Bilden visar en gång i en gruva. I förgrunden syns två män med arbetskläder.

Foto: Boliden.

7 april 2021

Metallprisernas utveckling i mars

Under mars månad rörde sig metallpriserna relativt lite. En av de metaller som utmärkte sig var nickel, vars pris sjönk till följd av att en ny processteknik introducerats i Kina,

Det var mindre prisförändringar under mars månad. Överlag sjönk priserna något. Några metaller utmärkte sig. Nickel sjönk med 13 procent beroende på att Tsingshan Holding Group i Kina tillkännagav att man börjat producera batterikvalitet av nickel från saprolitmalm av låg kvalitet, ett tekniskt genombrott som hotar att översvämma nickelmarknaden. Silver sjönk med tio procent och palladium steg med tolv procent. För basmetallerna skedde en lageruppbyggnad vilket främst märktes på koppar.

Läs mer om metallprisernas utveckling i mars (pdf, öppnas i nytt fönster)

Senast granskad 2021-04-07