Kartvisaren Bergets ålder

Kartvisaren Bergets ålder – isotopanalyser innehåller åldersbestämningar av svensk berggrund, genom mätningar av det radioaktiva sönderfallet hos olika isotoper. Förutom provets ålder med felmarginal finns information om provets läge, bergartstyp, daterat material, analysmetod samt hur åldern tolkas etc.

 

Till varje post finns en litteraturhänvisning i källreferensen. Informationen är tänkt att användas i forskningsändamål, inom prospektering, samhällsplanering och av övriga med intresse för Sveriges berggrund. Kartvisaren innehåller också översiktliga berggrundsgeologiska och geofysiska kartor.

Åldersbestämningarna visas som två olika valbara lager med olika symbolisering. Det ena lagret visar åldersbestämningarna utifrån de isotopsystem som använts, det andra utifrån den tolkning av ålder som gjorts. Dessa lager är i sin tur uppdelade i fler valbara lager för att på så sätt förfina det urval av dateringar som visas. Du kan exempelvis välja att endast visa åldersbestämningar som baseras på isotopsystemet uran-bly (U-Pb), eller att endast visa åldersbestämningar med tolkad metamorf ålder.

Sammanställningen av åldersdata är framtagen i samarbete mellan SGU och Laboratoriet för isotopgeologi vid Naturhistoriska riksmuseet.

Läs mer om isotopsystem och åldersbestämningar av bergarter hos Naturhistoriska riksmuseet (nytt fönster)

 

 

Senast granskad 2023-11-23