Utsnitt av en karta från kartvisaren Mineralrättigheter. Illustration.

Kartvisaren Mineralrättigheter

"Mineralrättigheter" är ett utdrag ur Bergsstatens mineralregister. I kartvisaren kan du se ansökta och beviljade bearbetningskoncessioner och undersökningstillstånd.

 

Information om tillståndets identitetsnummer, namn på tillståndet, ägare till tillståndet samt giltighetstiden finns också tillgänglig. För Bergsstaten utgör informationen ett arbetsverktyg, bland annat för att kontrollera att ett nytt undersökningstillstånd aldrig beviljas på en yta som redan är upptagen. För myndigheter och kommuner används informationen i frågor som rör exempelvis markanvändning och fysisk planering. För bolag är uppgifter om gällande tillstånd och historik intressant om de vill ta del av äldre data.

Genom att använda verktyget Identifiera objekt får du också information om namn på tillståndet, vilket mineral som ansökan har grundats på, vem som är ägare till tillståndet samt hur länge tillståndet är giltigt. Kartvisaren ger, förutom lägesuppgifter, information om tillståndens identitetsnummer, namn på tillstånden, ägare till tillstånden samt giltighetstiderna.

Informationen uppdateras vanligtvis en gång per månad. 

Senast granskad 2022-02-24