Utsnitt av kartvisare geoenergi.

Kartvisaren Geoenergi

Kartvisaren innehåller information om beräknad värmeledningsförmåga utifrån mineralsammansättningen i bergartsprover (tunnslip) och redovisas som punkter. I kartvisaren finns också uppgifter om brunnar, jorddjup och hydraulisk konduktivitet i berg som finns redovisade i andra kartvisare.

 

Syftet med kartvisaren "Geoenergi" är att visualisera information om berggrundens värmeledningsförmåga som tillsammans med uppgifter om brunnar, jorddjup och hydraulisk konduktivitet kan användas som underlag för planering av geoenergianläggningar.

Kartvisaren innehåller information om beräknad värmeledningsförmåga utifrån mineralsammansättningen i bergartsprover (tunnslip) och redovisas som punkter. Data från proverna har använts som underlag för att bedöma värmeledningsförmågan i olika intervall för de bergarter som redovisas i kartvisaren "Berggrund 1:50 000-1:250 000".

I kartvisaren finns också uppgifter om brunnar, jorddjup och hydraulisk konduktivitet i berg som finns redovisade i andra kartvisare.

Vid utvinning av geoenergi har berggrundens värmeledningsförmåga stor betydelse, exempelvis är uttagbar effekt hos en bergvärmeanläggning proportionell mot värmeledningsförmågan. Stora jorddjup kan medföra ökade kostnader för foderrör i samband med borrning. Hög hydraulisk konduktivitet kan vara en fördel vid utvinning av energi eftersom vattenflöden i berggrunden kan bidra till att höja den uttagbara effekten.

Senast granskad 2023-11-23