Utsnitt av en karta från kartvisaren Borrkärnor. Illustration.

Kartvisaren Borrkärnor

Kartvisaren "Borrkärnor" visar koordinatsatt information om borrhål och borrkärnor, kax, med mera, som SGU förvaltar.

 

Materialet kommer från borrningar gjorda i dokumentationssyfte och/eller i samband med prospekterings- och anläggningsarbeten över hela Sverige. För de databaspunkter som hör till samlingarna på kontoret i Uppsala finns inte alltid en borrkärna bevarad. Om BORRID saknar SGUB-nummer finns ingen kärna.

Senast granskad 2023-11-23