Utsnitt av en karta från kartvisaren Berggrund. Illustration.

Kartvisaren Berggrund 1:50 000-1:250 000

Kartvisaren ”Berggrund 1:50 000 - 1:250 000 ger en tvådimensionell modell av berggrundsytan. Den beskriver viktiga egenskaper hos identifierade geologiska enheter, deras geometri, det material som bygger upp enheterna och de geologiska händelser som de har genomgått. I kartvisaren redovisas även berggrundens strukturer och deras egenskaper.

 

Informationen används som underlag i samband med prospektering, översiktsplanering av byggen och anläggningar, anläggning av geoenergi och olika frågor inom miljöområdet samt för forskning och utbildning. Informationen i kartan kan användas för framställning av olika tematiska produkter, till exempel för kartor över näringsinnehåll, värmeledningsförmåga och bergets byggbarhet.

(Kartvisaren kompletterar kartvisare över Sveriges berggrund i skala 1:1 miljon)

Senast granskad 2023-11-23