Utsnitt av en karta från kartvisaren Malm och mineral. Illustration.

Kartvisaren Malm och mineral

Kartvisaren visar information från SGU som rör Sveriges tillgångar av metaller och mineral.

 

Kartvisaren ger information om metallogenetiska områden: större områden med likartade mineralförekomster och oftast likartad berggrundsgeologi, om metall-, mineral- och kolväteförekomster i Sverige, från mineraliserade hällar till större förekomster såsom nedlagda och producerande gruvor. Det finns också uppgifter om de drygt 850 största metalliska malmerna och mineraliseringarna i Sverige med information om metallhalter, tonnage, nuvarande status, etc.

Dessutom visar kartvisaren undersökningstillstånd och bearbetningskoncessioner för metaller och industrimineral respektive olja, gas och diamanter. Denna information kommer från Bergsstatens mineralrättsregister.

"Malmer" och "Metallogenetiska områden" är Sveriges bidrag till "Fennoscandian Ore Deposit Database (FODD)" – Fennoskandiska fyndighetsdatabasen – en gemensam malmdatabas för den Fennoskandiska skölden. Geologiska forskningscentralen (GTK) i Finland är databasvärd för den Fennoskandiska fyndighetsdatabasen.

Senast granskad 2023-11-23