Blomman Viscaria Alpina i förgrunden och berg i bakgrunden. Foto.

Viscaria Alpina, fjällnejlika. Fjällnejlikan är en av få växtarter som klarar av att växa på starkt kopparhaltiga underlag.

Foto: Leif Bildström/SGU.

Forskningsstöd

SGU har ansvar för att stödja geovetenskaplig tillämpad forskning och riktad grundforskning vid svenska universitet, högskolor, forskningsinstitut och myndigheter med forskningsuppdrag.

Forskning och utveckling är grunden för att föra geovetenskapen och dess tillämpningar framåt. Syftet med forskningsstödet är att möta samhällets behov av tillämpad geologi och bidra till en hållbar utveckling. Det är regeringen som beslutar hur mycket medel som SGU kan dela ut som stöd till geovetenskaplig forskning. I denna sektion kan ni läsa mer om hur man söker projektmedel för geovetenskapliga projekt och om projekt som SGU finansierar samt har finansierat.

SGU bedriver också eget forskning och utvecklingsarbete samt deltar i olika nätverk och samarbetsprojekt, bland annat genom samarbete med universitet och högskolor. Du kan läsa mer om detta här.

Senast granskad 2020-06-05