För att sgu.se ska fungera på ett bra sätt för dig använder vi kakor (cookies) på webbplatsen.

Läs mer om kakor.
Jag godkänner
Bild på en fartygsbrygga i förgrunden och en havshorisont i bakgrunden.

Undersökningsfartygen Ocean Surveyor och Ugglan. Foto: Gustav Kågesten, SGU.

Marin kartläggning i Stockholms skärgård

I Stockholms skärgård pågår ett arbete med att bilda en nationalpark som delvis omfattar marin miljö. SGU kommer under sommaren 2022 att ta fram maringeologiska underlag till utredningen om den nya nationalparken.

I Stockholms skärgård finns värdefulla naturmiljöer som har potential att bli en ny nationalpark. Under sommaren 2022 kommer SGU att kartlägga havsbottnen och provta sediment i Stockholms skärgård. Syftet är att ta fram information om områdets marina miljöer och bevarandevärden samt att identifiera eventuella miljögifter.

SGU tar fram information om havsbottnens tillstånd och egenskaper. Det behövs i utredningen om den nya nationalparken. Bland annat ger informationen underlag för att ta fram skötselplaner, föreskrifter och avgränsningar av nationalparken.

Informationen blir även ett viktigt komplement till Havs- och vattenmyndighetens nationella kartläggning om bottenlevande arters utbredning, förutsättningar och livsmiljöer längs Sveriges kust.

Den maringeologiska kartläggningen och miljöövervakningen ger viktiga underlag för att kunna bevara god havsmiljö, skydda värdefulla naturmiljöer och öka kunskapen om våra hav. Kartläggningen görs med SGU:s undersökningsfartyg Ocean Surveyor och Ugglan.

Arbetet med att bilda nationalparken drivs av Naturvårdsverket, Länsstyrelsen i Stockholm, Värmdö kommun och Havs- och vattenmyndigheten.

Läs mer om Kosterhavet, Sveriges första marina nationalpark (nytt fönster)

Läs mer om bildandet av en ny nationalpark på Länsstyrelsen Stockholms webbplats (nytt fönster)

Läs mer om marina nationalparker på Havs- och Vattenmyndighetens webbplats (nytt fönster)

Senast granskad 2022-05-25

Kontaktperson

  • Ola Hallberg

    Telefon: 018-179196
    Ort: Uppsala
    Avdelning: Samhällsplanering - Samhällsplanering marin miljö
    Skicka e-post