Berg. Foto.

Foto: Robert Lagerbäck, SGU

1. Lansjärvförkastningen

I Lansjärv syns hur långa förkastningshak i berggrunden skär istida avlagringar. Det här är tecken på att marken har skakats av våldsamma jordbävningar så sent som för bara 10 000 år sedan.

Isen smälte och Jorden skakade

Vår del av världen är idag en lugn plats utan större jordskalv. Det väckte därför stor förvåning när man upptäckte ett antal långa förkastningshak i berggrunden som skär istida avlagringar. Det stod då klart att marken måste ha skakats av våldsamma jordbävningar så sent som för bara 10 000 år sedan, när den senaste inlandsisen smälte bort från norra Sverige. 

Förkastningar och tsunamivågor

Starka spänningar hade byggts upp i jordskorpan under inlandsisen och spänningarna utlöstes som förkastningar när isen smälte bort. Jordskorpan sprack och berggrunden försköts utmed dessa sprickor så att det bildades skarpa hak i berggrundsytan och de ovanpåliggande jordlagren. Skalven mätte magnitud 7 till 8 på Richterskalan och var därmed lika stora eller till och med större än många av de skalv som nuförtiden raserar städer på andra håll i världen.

Några av förkastningarna bildades under havets yta och som ett resultat höjdes havsbottnen mycket snabbt och stora volymer vatten trängdes undan. Detta skapade tsunamivågor som vällde in över den forntida Bottenvikens stränder.

Risträskkölen – en ovanligt hög förkastningsbrant

Lansjärvförkastningen kallas en av dessa unga förkastningar som upptäckts i norra Sverige. Förkastningen består av flera delförkastningar och den totala längden är cirka 50 kilometer. Längs Lansjärvförkastningen finns ett avsnitt med en förkastningsbrant som är närmare 25 meter. Det är ovanligt högt för förkastningsrörelser utbildade under ett enda skede. Här, vid Risträskkölen, kan man föreställa sig hur berggrunden plötsligt reste sig. Berggrunden är mestadels täckt av jord, men på en plats kan man se hur en liten bit av berget skjuter ut som en kil ur den annars täckande moränen i förkastningsbranten. Vatten läcker ut från den starkt vattenförande förkastningen som källor, och har gett den intilliggande myren det passande namnet Källmyran. 

Jordbävningar och jordskred

Jordbävningarna för 10 000 år sedan utlöste hundratals jordskred i förkastningarnas omgivningar. Ett lättillgängligt jordskredsärr finns idag att beskåda vid Elmaberget, drygt 20 kilometer norr om Lansjärv. Här har ungefär en halv miljon kubikmeter morän gett sig iväg utför den flacka sluttningen.

Har det hänt tidigare och kan det hända igen?

De starka spänningar som rådde i berggrunden vid den senaste istidens slut finns inte längre och försvann till stor del som en följd av förkastningsrörelserna för 10 000 år sedan. Förkastningsrörelserna har vanligtvis följt gamla, vittrade svaghetszoner i berggrunden där rörelser visserligen inträffat tidigare, men för miljontals år sedan. Det finns ingenting som antyder att liknande förkastningsrörelser inträffat i dessa zoner i samband med tidigare istider och isavsmältningar.