Vatten och en halvö, fotat ovanifrån. Billudden. Foto.

Billudden

Foto: Mikael Svensson

5. Billudden

Där Uppsalaåsen möter Bottenhavet illustreras hur havet ständigt omformar kustlandskapet.

Rullstensåsen som reser sig ur havet

I det flacka uppländska landskapet var Uppsalaåsen en av de första landformerna som dök upp ur havet efter istidens slut. Idag möter Uppsalaåsen havet strax öster om Dalälvens mynning. Runt den långa åsudden, Billudden, slår Östersjöns vågor in mot stranden. Där omformas själva rullstensåsen av vågorna och strömmarna. På samma sätt har havets krafter för tusentals år sedan påverkat åsen på platser vilka idag ligger långt ovanför dagens strandnivå.

En lång och slingrande rygg i flackt landskap

Uppsalaåsen är en av Sveriges största rullstensåsar och höjer sig markant över omgivande landskap. Den börjar söder om Stockholm och kan följas 60 kilometer norr om Billudden på havets botten. Åsen har byggts upp av sand, grus och sten som transporterats av en stor isälv som rann i en tunnel under inlandsisen. När inlandsisen försvann låg isälvssedimenten kvar som en lång och slingrande rygg på havets botten eftersom hela Uppland låg nedtryckt under Östersjöns yta. Landskapet runt åsen är så flackt att den blev en av de första landformerna som stack upp över havsytan efter istiden.

Landskapet förändras

Det var små ensamt belägna kobbar som steg ur havet för 8 000 år sedan. Vågorna bearbetade rullstensåsens högsta toppar så våldsamt att krönen eroderas ner, försköts och klapperstensfält bildades som till exempel Viksta stentorg vid Uppsalaåsens högsta punkt. Allteftersom åsen höjdes upp ur havet bildades trappstegsliknande serier av strandvallar i sluttningarna, där varje vall markerar en havsnivå. Genom svallningen frigjordes sand från åsen, och på en del ställen finns idag stora sandfält nedanför den. Invid Billudden finns en i jämförelse alldeles färsk bildning, Rullsand, som är en av Upplands längsta sandstränder och en populär badplats.

Uppsalaåsen tar inte slut vid Billudden utan fortsätter långt norrut på botten av Östersjön. Vågorna kommer därför att lång tid framöver fortsätta bearbeta nya delar av åsen allteftersom landhöjningen fortskrider. De nya delarna kommer, precis som idag, koloniseras av pionjärväxter som havtorn.

Stenarna på Billudden

På stränderna runt Billudden kan du hitta stenar från många olika bergarter, förutom urberg som granit, även sandsten och kalksten från berggrunden på Östersjöns botten. Att du hittar dessa bergarter här beror på att inlandsisen och isälven transporterade bergarterna söderut in över Uppland.

Mitt emellan forntid och framtid

Tänk dig att du står längst ut på Billuden. Du känner vinden från havet och ser hur vågorna slår mot stranden. Inåt land finns Viksta stentorg som vittnar om var kusten låg för 8 000 år sedan. Här på Billudden pågår processerna fortfarande och om du blundar kan du fantisera hur det framtida landskapet kommer att se ut när åsen fortsätter att höja sig ur havet. Du står mitt emellan forntid och framtid.

Nominerade till Geologiskt arv 2014

Sverige-med-numrerade-kandidater-2014.jpg

Hitta till Billudden

Billuddens naturreservat ligger ca 3 km öster om Skutskär. Följ skyltarna från väg 76 mot Rullsands camping, alldeles öser om bron över Dalälven. Parkeringen ligger vid Rullsand och härifrån är det en cirka 4 km lång promenad ut till änden av Billudden.