Byggnadsgeologisk information

Information om jordlagrens och berggrundens sammansättning och struktur behövs såväl inför som under projekteringen av ett infrastrukturprojekt.

I samband med de olika projektens avslut tas inte alltid värdefull information om hand på ett konsekvent sätt. Därför arbetar SGU kontinuerligt med att samla in, lagra och tillhandahålla geologisk information från externa aktörer. Tillsammans med SGU:s egen information skapar detta ett förbättrat planeringsunderlag för framtida byggnationer och infrastruktursatsningar.

Introduktionsfilm om vår 3D-kartvisare

Videon är på engelska, men det finns både engelsk och svensk textning. Klicka på symbolen T i spelaren för att sätta på undertext. Klicka på symbolen som liknar ett kugghjul för att byta undertextens språk.

 

Senast granskad 2020-11-26