Akviferlager

I akviferlagersystem används cirkulerande grundvatten som värmebärare och värmelagringen sker i jord, berg och grundvatten.

Akviferlagersystem kallas även ATES (Aquifer thermal energy storage) och systemet använder en eller flera kalla respektive varma brunnar.

Sommartid, när man behöver komfortkyla, återförs värme genom varmt vatten i systemet, något som sedan används för uppvärmning vintertid.

Systemet är slutet och inget vatten förs bort. Förutsatt att grundvattnet i magasinet normalt inte rör sig, förflyttas vatten endast från ett område till ett annat i akviferen.

Läs mer i Geologisk information för geoenergianläggningar – en översikt, SGU-rapport 2016:16

Bild på akviferlager.

Exempel på akviferlager (ATES) i åsmaterial.

Illustration: Anna Jonson, ArtAnna.

Senast granskad 2023-05-15