Sjövärme

Sjövärme bygger på principen att en kollektorslang placeras på sjö-, havs- eller åbotten eller nere i bottenslammet, där temperaturen generellt är ännu något högre än i vattnet.

Funktionen är ungefär densamma som för jordvärme. Bottenförankringen är mycket viktig. Slangen förses med tyngder för att förhindra att den flyter upp. Ju djupare den ligger i bottenslammet, desto mindre är risken för skador. Om kollektorslangen läggs i sjö- eller havsbotten bör den märkas ut ordentligt. Risken är annars stor att kollektorn skadas av ankare eller fiskeredskap. Även is kan ge upphov till skada om slangen ligger oskyddad i strandkanten.

Dessa anläggningar finns i mycket liten omfattning i Sverige och den information som SGU kan bidra med för dessa är mycket begränsad.

Senast granskad 2023-05-15