För att sgu.se ska fungera på ett bra sätt för dig använder vi kakor (cookies) på webbplatsen.

Läs mer om kakor.
Jag godkänner

Grundvattenvärme

Vid tillgång till uttagbara mängder grundvatten, pumpas vattnet upp ur en eller flera brunnar, kyls av och återförs till samma grundvattenmagasin.

Med grundvattenvärme menas att grundvattnet används som energibärare i stället för kollektorslangar som behövs för berg- eller jordvärmeanläggningar. Det grundvatten som finns i porer och sprickor i jord och berg bildar ett grundvattenmagasin eller akvifer när det finns i tillräckligt stor mängd. Systemen kan utföras i större skala och används för både värme och kyla i t.ex. varuhus eller industri.

Läs mer i Geologisk information för geoenergianläggningar – en översikt, SGU-rapport 2016:16 (pdf, nytt fönster)