Utsnitt av karta.

Kartvisaren Magnetfält

Kartvisaren "Geofysiska flygmätningar, magnetfält" visar uppmätta variationer i jordskorpans magnetfält. Flygmätningarna ger bland annat information om djup- och ytfördelningen av olika bergarter och bergartsled, samt deras stryknings- och stupningsriktningar.

 

Flygmagnetiska data används huvudsakligen i samband med geologisk kartläggning och prospektering. Informationen beskriver berggrundens strukturella drag och uppbyggnad, oberoende av jord- och vattendjup. Informationen är av stor vikt då endast några få procent av Sveriges berggrund är blottad, övriga delar är täckta av jord eller vatten.

Mätningarna har gjorts från flygplan på låg höjd. Variationen i fältet beror huvudsakligen på förekomsten av det magnetiska mineralet magnetit i de olika bergarterna ned till stora djup. Koncentrationen kan variera från nästan noll, till 10 procent eller mer i till exempel gabbro och upp till nästan 100 procent i järnmalmer. Därför ger information om variationer i magnetfältet också information om berggrunden. Förkastningar och deras relativa rörelser kan ses som förskjutningar i det magnetiska mönstret. Magnetfältsbilden påverkas inte av ovanliggande jordlager eller vatten och därför är detta en mycket viktig metod för att kartlägga berggrunden där den inte går att direkt observera.

Senast granskad 2023-11-23

Relaterad information