Utsnitt kartvisare.

Kartvisaren Geofysiska flygmätningar, skenbar resistivitet

Kartvisaren visar relativa förändringar från ett förmodat normalvärde. Normalvärdet är satt till 5000 Ωm.

 

Den skenbara resistiviteten representerar inte absoluta värden av markens resistivitet utan visar enbart relativa förändringar från ett förmodat normalvärde. Normalvärdet är satt till 5000 Ωm.

Kartan över den skenbara resistiviteten avspeglar både berggrundens och jordlagrens sammansättning. Djupkänningen är beroende av markens ledningsförmåga. Inom hällområden och områden med tunt jordtäcke visar kartan huvudsakligen berggrundens resistivitet. I områden med stora lermäktigheter begränsas djupkänningen på grund av den låga resistiviteten, och kartan visar därför främst jordlagrens resistivitet.

Kartan är framtagen från data insamlade med flygmätningar där den så kallade VLF-metoden (Very Low Frequency) har använts. SGU:s mätsystem för VLF registrerar både amplituden och fasen av det magnetiska fältet i tre ortogonala riktningar. Genom att registrera signal från två olika sändare samtidigt kan markens skenbara elektriska resistivitet beräknas med en metod framtagen av Becken och Pedersen (2003).

Källa: Becken och Pedersen. (2003). Transformation of VLF anomaly maps into apparent resistivity and phase. Geophysics, 68, 497-505. doi:10.1190/1.1567217

Senast granskad 2023-11-23