Utsnitt av karta.

Kartvisaren Geofysiska markmätningar, prospekterings­områden

Kartvisaren "Geofysiska markmätningar – prospekteringsområden" innehåller information om prospekteringsinriktade undersökningar som har utförts med olika geofysiska undersökningsmetoder fram till 1992.

 

Kartvisaren innehåller information om vilka analoga och digitala data som finns tillgängliga på SGU. Du kan hitta följande information (utöver den geografiska): namn på undersökningsområdet, vilken mätmetod som har använts, antal mätpunkter som finns, vem som har gjort undersökningen och när den har gjorts samt namn på SGU:s datafil alternativt rapportnummer eller motsvarande (om sådan information finns).

Mätningarna har gjorts med följande metoder: magnetometer, elektrisk djupsondering, gravimeter, inducerad polarisation och elektromagnetiska mätningar (VLF).

Senast granskad 2023-11-23