Kartvisaren Geofysiska flygmätningar, metadata

Kartvisaren "Geofysiska flygmätningar, metadata" visar var flyggeofysiska data har samlats in. Data är uppdelade i lager efter mätmetod och för varje flygområde finns metadata som beskriver området samt hur mätningen utfördes.

 

Kartvisaren visar endast var flyggeofysiska data finns, samt deras metadata.

För att beställa data, vänligen vänd dig till SGU:s kundtjänst. Ange vilken mätmetod som data önskas för, samt koordinaterna för området som data önskas för. Istället för koordinater kan även flygningens identifierare (Flyg-ID) från metadata i kartvisaren anges.

Täckningen som kartvisaren visar är ungefärlig. Det kan förekomma att data saknas.

Senast granskad 2023-11-23