Skäralid.

Utsikt genom kanjonen mot slättlandet nedanför Söderåsen.

Foto: Magnus Persson, SGU

Skäralid – ett skånskt Grand Canyon

Än idag sker jordbävningar i Skåne, men de är ingenting jämfört med vad som utspelade sig här för runt åttio miljoner år sedan – väldiga berggrundsblock trycktes upp för att senare spricka sönder och forma dramatiskt branta dalgångar.

För 300 miljoner år sedan började Skåne förändras i grunden. Enorma krafter i jordskorpan skapade långa förkastningar. När superkontinenten Pangea bröts upp för 250–205 miljoner år sedan förtydligades förkastningszonen ytterligare.

En av de största deformationszonerna i Europa

Området går under namnet Tornquistzonen och kan följas från Svarta havet till Nordsjön. Det är en av de största geologiska deformationszonerna i norra Europa och utgör en del av gränsen mellan den nordliga Baltiska skölden, bestående av urberg, och det av sedimentära bergarter dominerade centrala Europa.

I Skåne har Tornquistzonen en nordväst–sydostlig riktning, och i och med denna förkastningszon tar det karaktäristiska svenska landskapet slut och övergår i det mer typiska danska och resten av kontinenten i sydväst.

Jordbävningar!

Än i dag sker jordbävningar här men som kraftigast var de när Alperna började bildas för 75–85 miljoner år sedan. Spänningarna i berggrunden gjorde att delar av berget trycktes upp eller sjönk ner. Ett exempel är Söderåsen som är ett upptryckt berggrundsblock, en så kallad horst, dominerat av gnejser och amfiboliter.

Sprickor, kanjoner och basaltkupper

Spänningar i horsten har fått berget att spricka – kanske redan när den bildades – och årmiljoner av vittring och erosion har skapat det nätverk av djupa dalgångar, kanjoner, vi ser idag.

Den största heter Skäralid och är upp emot 100 meter djup och har branta sidor som till stor del täcks av talus, erosionsmaterial från berget. De väldiga rasbranterna är resultatet av att de från början lodräta klipporna utsatts för frostsprängning som främst ägt rum under ett mycket kallare klimat än nu, men processerna är aktiva än idag. Särskilt spännande är de skålformade erosionsnischer som förmodligen innehållit snödrivor och små glaciärer – och som bevarats trots senare erosion av inlandsis.

Och så finns det ju så mycket mer!

Det finns en stor mängd geologiska sevärdheter vid Söderåsen, som unika basaltkupper som visar på forntida vulkanisk aktivitet i Skandinavien.

 

 

Senast granskad 2023-05-05

Att besöka Skäralid

Denna kanjon är utbildad i horsten Söderåsen, som till delar idag är nationalpark och naturreservat. Den ligger 4 mil öster om Helsingborg. En given utsiktspunkt är Kopparhatten. Platsen är lättillgänglig med bil fram till parkeringsplats och därifrån finns vandringsleder. Skåneleden passerar utefter kanjonen.