Bild på Hindens rev

Foto: Tore Påsse, SGU.

Hindens rev – där istiden tog slut

Det smala näs som sträcker sig flera kilometer ut i Vänern är ett spår av en tusenårig köldknäpp. Just här stannade inlandsisens avsmältning upp och bildade en vidsträckt moränrygg – som till och med ses från en flygning mellan Stockholm och Göteborg.

Hindens rev, som egentligen är en ändmorän, bildades under ett ovanligt långt stillestånd av inlandsisens tillbakadragande. Moränryggen fortsätter under Vänerns yta och dyker upp igen på andra sidan som Hjortens udde, fortsätter västerut i Dalsland och kan följas såväl i Norge som i Finland. Den här så kallade mellansvenska ändmoränen är en av de viktigaste pusselbitarna för att förstå inlandsisens avsmältning.

Vid den smältande isens kant

Inlandsisen hade sin maximala utbredning för omkring 20 000 år sedan. När isen smälte bort skedde detta inledningsvis mycket långsamt. Hur fort det gick berodde på svängningar i klimatet och avsmältningen gick därför förhållandevis snabbt under varmare perioder men kunde mer eller mindre avstanna under kalla perioder.

För 12 500 år sedan blev klimatet plötsligt mycket kallare och avsmältningen gick med ens mycket långsamt och kanten på den enorma ismassan, den så kallade isranden, stannade kvar i mer eller mindre samma läge under cirka 1000 år. Stenar och annat som fastnat i isen smälte fram och samlades i mängder just vid isranden. Egentligen är det en serie olika israndlägen som bildades under denna tid men de ligger tätt ihop och därför beskrivs de ofta som ett israndläge.

Från arktiskt klimat till dagens temperaturer

För 11 500 år sedan, det vill säga direkt efter det att den mellansvenska ändmoränen bildats, skedde en dramatisk klimatförbättring. Under kort tid förändrades klimatet från att ha varit arktiskt till att bli ungefär som dagens klimat. Denna händelse definierar istidens slut även om det fortfarande fanns is kvar i norra Sverige som behövde ungefär 1 500 år till för att försvinna. Om man vill spetsa till det kan man säga att Hindens rev representerar istidens slutpunkt.

Hinden_627.jpg

Som en lång udde kan moränryggen följas ut i Vänern. Den fortsätter som ett undervattensrev till andra sidan sjön, där den dyker upp som Hjortens udde.

Foto: Jens Lundgren.

Senast granskad 2023-05-05

Att besöka Hindens rev

Den långa udden ut i Vänern är idag ett naturreservat och ingår i Unesco Biosfärsområde Vänerskärgården med Kinnekulle. Det ligger 2 mil nordväst om Lidköping. En parkeringsplats finns halvvägs ut på udden. Ett besök på Hindens rev innebär en relativt lång promenad från parkeringsplatsen i öster till uddens västra spets. Denna promenad är en del av själva upplevelsen.