Stora skred i Sverige

Det senaste stora lerskredet inträffade den 20 december 2006 i Småröd, som ligger 5 km söder om Munkedal i Bohuslän. Händelsen fick förödande konsekvenser för väg- och järnvägstrafiken i Bohuslän under flera månader.

Ett annat allvarligt skred skedde vid Getå den 1 oktober 1918. Även om skredet var litet till ytan så blev följderna katastrofala. Ett tåg med cirka 300 passagerare körde ned i skredgropen och några av vagnarna fattade eld. Det exakta antalet omkomna kunde aldrig fastställas.

Nedan listas dessa och några andra kända skred, vilket årtal de inträffade och skredärrets areal.

  •     ca 1150 Bohus, Göta älv, 37 ha
  •     1648 Intagan, Göta älv, 27 ha, mer än 85 personer omkom
  •     1730 Gunnilse, Lärjeån, 30 ha
  •     1759 Bondeström, Göta älv, 11 ha
  •     1918 Getå, Bråviken, 0,2 ha, minst 41 personer omkom
  •     1950 Surte, Göta älv, 22 ha, 1 person omkom
  •     1957 Göta, Göta älv, 15 ha, 3 personer omkom
  •     1977 Tuve, Hisingen, 27 ha, 9 personer omkom
  •     2006 Småröd, Bohuslän, 10 ha

Spår efter ytterligare stora jordskred har identifierats med hjälp av den nationella höjdmodellen från Lantmäteriet. Flertalet av dessa skred inträffade för länge sedan, för cirka 10 000 år sedan vid den dåvarande kusten. Läs mer om dessa via länken nedan.

Nya höjddata ger information om gamla skred