Bild på Geolagret.

I GeoLagret kan du söka efter och ladda ned många av SGU:s produkter.

GeoLagret

I GeoLagret kan du söka efter och ladda ned många av SGU:s produkter: kartor, geologiska data, rapporter och broschyrer.

Till GeoLagret

I GeoLagret kan du söka efter och ladda ned många av SGU:s produkter. Det inkluderar bland annat:

 • Kartor
 • Rapporter
 • Broschyrer
 • Nedladdningsbara geologiska data
 • Beställningsbara geologiska data
 • Länkar till våra olika karttjänster

Du kan söka med geografisk sökning men det går också bra att söka på fördefinierade sökkriterier eller fritext, eller med en kombination av båda. Vissa produkter kan du ladda ned direkt i GeoLagret. Om en produkt inte går att ladda ned, går den att beställa. Då ska du kontakta SGU:s kundservice för att få mer information och eventuella prisuppgifter. I GeoLagret kan du skapa en lista av de produkter du är intresserad av för att skicka till SGU:s kundservice.

De produkter som är nedladdningsbara som pdf-filer är kostnadsfria.

Så här fungerar GeoLagret

Den vänstra menyn innehåller olika funktioner som hjälper dig att hitta den produkt som du söker. Du kan:

 • använda sökfunktionen med fritext längst upp till vänster (skriv ord inom citat-tecken då fungerar det bäst),
 • söka produkter i kartan som finns under ”Geografisk sökning” direkt under fritextsökrutan. Sökresultatet presenteras i huvudfönstret ”Resultat”.
 • avgränsa din sökning med olika sökkriterier som finns nedanför ”Geografisk sökning” i den vänstra menyn

Fritextsökning

Skriv in ditt sökord i fältet. Om du vill använda en exakt fras så sätt den inom citattecken, exempelvis ”K 421”. Det spelar ingen roll om du använder stora eller små bokstäver i sökorden.

Geografisk sökning

Skriv in namnet på ett län, kommun eller tätort och sök efter produkter från det området. Du får då fram en resultatlista. Välj genom att kryssa för det resultat du vill ha. Då visar huvudfönstret alla produkter för det valda området. Du kan även använda ritverktyget i kartan för att rita en yta och söka produkter inom den ytan.

När du gör en geografisk sökning får du även med de produkter som inte har någon angiven geografisk utbredning, exempelvis nationella sammanställningar och mer allmänna geologiska rapporter.

Avgränsa din sökning med sökkriterier

Du kan avgränsa din sökning genom att välja följande sökkriterier:

 • serie
 • ämnesområde
 • produkttyp
 • publiceringsdatum
 • författare

Du gör en avgränsning genom att bocka för en eller flera sökkriterier. När du avgränsar sökningen utifrån produktens publiceringsdatum väljer du period för utgivningen. Den avgränsning du har valt visas som blåa rutor ovanför resultatlistan i huvudfönstret. Genom att klicka på krysset i den blå rutan tar du bort den specifika avgränsningen. Du kan också välja att bara visa produkter som är nedladdningsbara eller är geografiskt sökbara.

Sökresultat

Dina sökresultat visas i huvudfönstret, till höger om menyn med fritextsökning och sökkriterier. Du kan få ytterligare information om produkten genom att klicka på dess titel.

Varje sökresultat i listan har ett antal symboler som visar vilken typ av produkt det är. Vissa av symbolerna är klickbara. Håll muspekaren över symbolerna för att se en förklaring. Förklaringen beskriver vad som händer när du klickar på symbolen.

Du kan spara din sökning, genom att spara antingen dina sökkriterier eller de sökresultat som visas i huvudfönstret. Du hittar spara-funktionerna i menyn ”Hantera sökresultat” ovanför huvudfönstret.

 • Spara sökkriterierna antingen som en namngiven sökning eller som en webbadress.
 • Spara sökresultaten antingen som en namngiven lista eller som en webbadress. För att spara sökresultaten till en lista behöver du först markera de sökresultat du är intresserad av. Du kan lägga till nya sökresultat till dina befintliga listor.

Nedladdningsbara produkter

Vissa SGU-produkter kan du ladda ned. Om ditt sökresultat går att ladda ner syns symbol i kolumnen ”Länkar” i huvudfönstret. Symbolen visar vilket nedladdningsformat filen har, till exempel dokument, vektordata och så vidare. Håll muspekaren över symbolen för att se en förklaring och klicka på symbolen för att ladda ned produkten.

Beställningsbara produkter

Om en produkt inte går att ladda ned, går den att beställa. Då ska du kontakta SGU:s kundservice för att få mer information och eventuella prisuppgifter.

Du kan spara dina sökningar och sökresultat genom att:

 1. Markera de sökresultat du vill beställa.
 2. Klicka på ”Hantera sökresultat” ovanför huvudfönstret, och klicka på ”Spara markerade  sökresultat som webbadress”.
 3. Kopiera länken och bifoga den när du kontaktar SGU:s kundservice.

Senast granskad 2023-11-10