Kartvisaren Miljöövervakning, havs- och sjösediment

I kartvisaren "Miljöövervakning – havs och sjösediment" redovisas den data som samlas in inom ramen för nationell-, regional- och lokal miljöövervakning.

 

Kartvisaren innehåller en grafisk presentation av tidsserier och statistisk information. Den data som redovisas här (GIS-tjänst) samlas in inom ramen för nationell-, regional- och lokal miljöövervakning av sediment. Dessa data kan laddas ned utan kostnad från valfritt område.

De data som finns i kartvisaren slutade uppdateras under januari 2017.

I kartvisaren Kartvisare och utsök av halter miljögifter visas de provplatser där halter av metaller och organiska miljögifter har rapporterats in till datavärdskapet för miljögifter.

Gå till sidan Kartvisare och utsök av halter miljögifter

Senast granskad 2023-11-23