Byggande av en bro. Foto.

Foto: Elin Norström/SGU.

Samhälls­byggnads­rådet

SGU:s råd för samhällsbyggnad är ett organ för informationsutbyte och diskussion om frågor rörande geologisk information för en hållbar utveckling inom samhällsplanering och samhällsbyggnad.

Sammansättning

SGU:s generaldirektör är rådets ordförande. Berörda medarbetare från SGU deltar vid behov och då främst från avdelningarna Samhällsplanering samt Mark och grundvatten.

I rådet eftersträvas representation från Boverket, Trafikverket, Jordbruksverket, Havs- och vattenmyndigheten, Naturvårdsverket, länsstyrelserna, kommuner, forskare, konsulter, samt företag och branschorganisationer inom samhällsplanering och byggande.

Ordförande

 • Anneli Wirtén, generaldirektör vid Sveriges geologiska undersökning

Sekreterare

 • Cecilia Karlsson, Sveriges geologiska undersökning

Ledamöter valda tom 2025-12-31

 • Lena Sultan, Trafikverket
 • Sonia Andersson, Boverket
 • Anneli Bergholm Söder, Länsstyrelsen Gotland

Ledamöter valda till 2024-12-31

 • Mårten Sohlman, Sveriges Bergmaterialindustri
 • Johan Kling, Havs- och vattenmyndigheten  
 • Pär Malmborg, Borrföretagen      

Ledamöter valda till 2022-12-31

 • Christian Haglund, Naturvårdsverket
 • Pär Dalhielm, Svenskt vatten AB
 • Jenny Norrman, Chalmers tekniska högskola
 • Ann-Sofie Eriksson, Sveriges kommuner och regioner
 • Johan Barth, FAB
 • Yvonne Rogbeck, Statens geotekniska institut
 • Victoria Svahn, Göteborgs Stad

Instruktion

Instruktion för Samhällsbyggnadsrådet (nytt fönster)

Minnesanteckningar

Möten 2022

November

Möte november 2022 (nytt fönster)

Maj

Möte maj 2022 (nytt fönster)

Möte maj, bilaga 1 (nytt fönster)

Möte maj, bilaga 2 (nytt fönster)

Möte maj, bilaga 3 (nytt fönster)

Möte maj, bilaga 4 (nytt fönster)

Möte maj, bilaga 5 (nytt fönster)

Möten 2021

Oktober

Möte oktober 2021 inklusive bilagor (nytt fönster)

Mars

Möte mars 2021 (nytt fönster)

Möte mars, bilaga 1 (nytt fönster)  

Möten 2020

December

Möte december 2020 (nytt fönster)

Möte december, bilaga 1 (nytt fönster)  

Möte december, bilaga 2 (nytt fönster)

Möte december, bilaga 3 (nytt fönster)

Möte december, bilaga 4 (nytt fönster)

Möte december, bilaga 5 (nytt fönster)

Möte december, bilaga 6 (nytt fönster)

Möte december, bilaga 7 (nytt fönster)

Möte december, bilaga 8 (nytt fönster) 

September

Möte september 2019, inklusive bilagor (nytt fönster) 

Mars

Möte mars 2019 (nytt fönster)

Möte mars 2019, bilaga 1 (nytt fönster)

Möte mars 2019, bilaga 2 (nytt fönster)

Möte mars 2019, bilaga 3 (nytt fönster)

Möte mars 2019, bilaga 4 (nytt fönster)

Möte mars 2019, bilaga 5 (nytt fönster)

Möte mars 2019, bilaga 6 (nytt fönster)

Möte mars 2019, bilaga 7 (nytt fönster) 

Möten 2018

September

Möte september 2018 (nytt fönster)

Möte september 2018, bilaga 1 (nytt fönster)

Möte september 2018, bilaga 2 (nytt fönster)

Möte september 2018, bilaga 3 (nytt fönster)

Möte september 2018, bilaga 4 (nytt fönster) 

April

Möte april 2018 (nytt fönster)

Möte april 2018, bilaga 1 (nytt fönster)

Möte april 2018, bilaga 2 (nytt fönster)

Möte april 2018, bilaga 3 (nytt fönster)

Möte april 2018, bilaga 4 (nytt fönster)

Möte april 2018, bilaga 5 (nytt fönster)

Möte april 2018, bilaga 6 (nytt fönster) 

Möten 2017

September 

Möte september 2017 (nytt fönster)

Möte september 2017, bilaga 1 (nytt fönster)

Möte september 2017, bilaga 2 (nytt fönster)

Möte september 2017, bilaga 3 (nytt fönster)

Möte september 2017, bilaga 4 (nytt fönster)

Möte september 2017, bilaga 5 (nytt fönster)

Möte september 2017, bilaga 6 (nytt fönster)

Möte september 2017, bilaga 7 (nytt fönster) 

Mars

Möte mars 2017 (nytt fönster)

Möte mars 2017, bilaga 1 (nytt fönster)

Möte mars 2017, bilaga 2 (nytt fönster)

Möte mars 2017, bilaga 3 (nytt fönster)

Möte mars 2017, bilaga 4 (nytt fönster)

Möte mars 2017, bilaga 5 (nytt fönster)

Möte mars 2017, bilaga 6 (nytt fönster)

Möte mars 2017, bilaga 7 (nytt fönster) 

Möten 2016

September

Möte september 2016 (nytt fönster)

Möte september 2016, bilaga 1 (nytt fönster)

Möte september 2016, bilaga 2 (nytt fönster)

Möte september 2016, bilaga 3 (nytt fönster)

Möte september 2016, bilaga 4 (nytt fönster)

Möte september 2016, bilaga 5 (nytt fönster)

Mars

Möte mars 2016 (nytt fönster)

Möte mars 2016, bilaga 1 (nytt fönster)

Möte mars 2016, bilaga 2 (nytt fönster)

Möte mars 2016, bilaga 3 (nytt fönster)

2015

September

Möte september 2015 (nytt fönster)

Möte september 2015, bilaga 1 (nytt fönster)

Möte september 2015, bilaga 2 (nytt fönster)

Möte september 2015, bilaga 3 (nytt fönster)

Möte september 2015, bilaga 4 (nytt fönster)

Mars

Möte mars 2015 (nytt fönster)

Möte mars 2015, bilaga 1 (nytt fönster)

Möte mars 2015, bilaga 2 (nytt fönster)

Möte mars 2015, bilaga 3 (nytt fönster)

Möte mars 2015, bilaga 4 (nytt fönster)

Möte mars 2015, bilaga 5 (nytt fönster)

2014

September

Möte september 2014 (nytt fönster)

Möte september 2014, bilaga 1 (nytt fönster)

Möte september 2014, bilaga 2 (nytt fönster)

Möte september 2014, bilaga 3 (nytt fönster)

Möte september 2014, bilaga 4 (nytt fönster)

Möte september 2014, bilaga 5 (nytt fönster)

Möte september 2014, bilaga 6 (nytt fönster)

April

Möte april 2014 (nytt fönster)

Möte april 2014, bilaga 1 (nytt fönster)

Möte april 2014, bilaga 2 (nytt fönster)

Möte april 2014, bilaga 3 (nytt fönster)

Senast granskad 2022-04-21