För att sgu.se ska fungera på ett bra sätt för dig använder vi kakor (cookies) på webbplatsen.

Läs mer om kakor.
Jag godkänner

Samhällsbyggnadsrådet

SGUs råd för samhällsbyggnad är ett organ för informationsutbyte och diskussion om frågor rörande geologisk information för en god utveckling inom samhällsplanering och samhällsbyggande.

Ledamöter

Permanent ledamot

 • Anneli Wirtén, Sveriges geologiska undersökning, ordförande

Sekreterare till 2020-12-31

 • Kristian Schoning, Sveriges geologiska undersökning

Ledamöter valda till 2022-12-31

 • Robert Johanneson, Boverket
 • Yvonne Rogbeck, Statens geotekniska institut  
 • Christian Haglund, Naturvårdsverket 
 • Jenny Norrman, Chalmers tekniska högskola
 • Pär Dalhielm, Svenskt vatten AB
 • Stefan Engdahl, Trafikverket
 • Ann-Sofie Eriksson, Sveriges Kommuner och Regioner            

Ledamöter valda till 2021-12-31

 • Johan von Knorring, Region Uppsala
 • Mårten Sohlman, Sveriges Bergmaterialindustri
 • Mats Svensson, Havs- och vattenmyndigheten
 • Victoria Svahn, Göteborgs stad  
 • Johan Barth, Svenskt Geoenergicentrum

Instruktion

Instruktion för Rådet för samhällsbyggnad (nytt fönster)

Minnesanteckningar

Möte september 2019, inklusive fem bilagor (nytt fönster)

Möte mars 2019 (nytt fönster)
Möte mars 2019, bilaga 1 (nytt fönster)
Möte mars 2019, bilaga 2 (nytt fönster)
Möte mars 2019, bilaga 3 (nytt fönster)
Möte mars 2019, bilaga 4 (nytt fönster)
Möte mars 2019, bilaga 5 (nytt fönster)
Möte mars 2019, bilaga 6 (nytt fönster)
Möte mars 2019, bilaga 7 (nytt fönster)

Möte september 2018 (nytt fönster)
Möte september 2018, bilaga 1 (nytt fönster)
Möte september 2018, bilaga 2 (nytt fönster)
Möte september 2018, bilaga 3 (nytt fönster)
Möte september 2018, bilaga 4 (nytt fönster)

Möte april 2018 (nytt fönster)
Möte april 2018, bilaga 1 (nytt fönster)
Möte april 2018, bilaga 2 (nytt fönster)
Möte april 2018, bilaga 3 (nytt fönster)
Möte april 2018, bilaga 4 (nytt fönster)
Möte april 2018, bilaga 5 (nytt fönster)
Möte april 2018, bilaga 6 (nytt fönster)

Möte september 2017 (nytt fönster)
Möte september 2017, bilaga 1 (nytt fönster)
Möte september 2017, bilaga 2 (nytt fönster)
Möte september 2017, bilaga 3 (nytt fönster)
Möte september 2017, bilaga 4 (nytt fönster)
Möte september 2017, bilaga 5 (nytt fönster)
Möte september 2017, bilaga 6 (nytt fönster)
Möte september 2017, bilaga 7 (nytt fönster)

Möte mars 2017 (nytt fönster)
Möte mars 2017, bilaga 1 (nytt fönster)
Möte mars 2017, bilaga 2 (nytt fönster)
Möte mars 2017, bilaga 3 (nytt fönster)
Möte mars 2017, bilaga 4 (nytt fönster)
Möte mars 2017, bilaga 5 (nytt fönster)
Möte mars 2017, bilaga 6 (nytt fönster)
Möte mars 2017, bilaga 7 (nytt fönster)

Möte september 2016 (nytt fönster)
Möte september 2016, bilaga 1 (nytt fönster)
Möte september 2016, bilaga 2 (nytt fönster)
Möte september 2016, bilaga 3 (nytt fönster)
Möte september 2016, bilaga 4 (nytt fönster)
Möte september 2016, bilaga 5 (nytt fönster)

Möte mars 2016 (nytt fönster)
Möte mars 2016, bilaga 1 (nytt fönster)
Möte mars 2016, bilaga 2 (nytt fönster)
Möte mars 2016, bilaga 3 (nytt fönster)

Möte september 2015 (nytt fönster)
Möte september 2015, bilaga 1 (nytt fönster)
Möte september 2015, bilaga 2 (nytt fönster)
Möte september 2015, bilaga 3 (nytt fönster)
Möte september 2015, bilaga 4 (nytt fönster)

Möte mars 2015 (nytt fönster)
Möte mars 2015, bilaga 1 (nytt fönster)
Möte mars 2015, bilaga 2 (nytt fönster)
Möte mars 2015, bilaga 3 (nytt fönster)
Möte mars 2015, bilaga 4 (nytt fönster)
Möte mars 2015, bilaga 5 (nytt fönster)

Möte september 2014 (nytt fönster)
Möte september 2014, bilaga 1 (nytt fönster)
Möte september 2014, bilaga 2 (nytt fönster)
Möte september 2014, bilaga 3 (nytt fönster)
Möte september 2014, bilaga 4 (nytt fönster)
Möte september 2014, bilaga 5 (nytt fönster)
Möte september 2014, bilaga 6 (nytt fönster)

Möte april 2014 (nytt fönster)
Möte april 2014, bilaga 1 (nytt fönster)
Möte april 2014, bilaga 2 (nytt fönster)
Möte april 2014, bilaga 3 (nytt fönster)

Senast granskad: 2020-04-14

Skriv ut Dela med andra: Facebook LinkedIn