För att sgu.se ska fungera på ett bra sätt för dig använder vi kakor (cookies) på webbplatsen.

Läs mer om kakor.
Jag godkänner

Foto: Elin Norström, SGU.

Samhälls­byggnads­rådet

SGUs råd för samhällsbyggnad är ett organ för informationsutbyte och diskussion om frågor rörande geologisk information för en hållbar utveckling inom samhällsplanering och samhällsbyggnad.

Sammansättning

SGU:s generaldirektör är rådets ordförande. Berörda medarbetare från SGU deltar vid behov och då främst från avdelningarna Samhällsplanering samt Mark och grundvatten.

I rådet eftersträvas representation från Boverket, Trafikverket, Jordbruksverket, Havs- och vattenmyndigheten, Naturvårdsverket, länsstyrelserna, kommuner, forskare, konsulter, samt företag och branschorganisationer inom samhällsplanering och byggande.

Ordförande

 • Anneli Wirtén, GD vid Sveriges geologiska undersökning

Sekreterare

 • Cecilia Karlsson, Sveriges geologiska undersökning

Ledamöter valda till 2021-12-31

 • Mårten Sohlman, Sveriges Bergmaterialindustri
 • Johan Kling, Havs- och vattenmyndigheten         

Ledamöter valda till 2022-12-31

 • Christian Haglund, Naturvårdsverket
 • Pär Dalhielm, Svenskt vatten AB
 • Stefan Engdahl, Trafikverket
 • Jenny Norrman, Chalmers tekniska högskola
 • Ann-Sofie Eriksson, Sveriges kommuner och regioner
 • Johan Barth, Geotec
 • Robert Johannesson, Boverket
 • Yvonne Rogbeck, Statens geotekniska institut
 • Victoria Svahn, Göteborgs Stad

Instruktion

Instruktion för Rådet för samhällsbyggnad (nytt fönster)

Minnesanteckningar

Möte mars 2021 (nytt fönster)
Möte mars, bilaga 1 (nytt fönster) 

Möte december 2020 (nytt fönster)
Möte december, bilaga 1 (nytt fönster)
Möte december, bilaga 2 (nytt fönster)
Möte december, bilaga 3 (nytt fönster)
Möte december, bilaga 4 (nytt fönster)
Möte december, bilaga 5 (nytt fönster)
Möte december, bilaga 6 (nytt fönster)
Möte december, bilaga 7 (nytt fönster)
Möte december, bilaga 8 (nytt fönster)

Möte september 2019, inklusive fem bilagor (nytt fönster)

Möte mars 2019 (nytt fönster)
Möte mars 2019, bilaga 1 (nytt fönster)
Möte mars 2019, bilaga 2 (nytt fönster)
Möte mars 2019, bilaga 3 (nytt fönster)
Möte mars 2019, bilaga 4 (nytt fönster)
Möte mars 2019, bilaga 5 (nytt fönster)
Möte mars 2019, bilaga 6 (nytt fönster)
Möte mars 2019, bilaga 7 (nytt fönster)

Möte september 2018 (nytt fönster)
Möte september 2018, bilaga 1 (nytt fönster)
Möte september 2018, bilaga 2 (nytt fönster)
Möte september 2018, bilaga 3 (nytt fönster)
Möte september 2018, bilaga 4 (nytt fönster)

Möte april 2018 (nytt fönster)
Möte april 2018, bilaga 1 (nytt fönster)
Möte april 2018, bilaga 2 (nytt fönster)
Möte april 2018, bilaga 3 (nytt fönster)
Möte april 2018, bilaga 4 (nytt fönster)
Möte april 2018, bilaga 5 (nytt fönster)
Möte april 2018, bilaga 6 (nytt fönster)

Möte september 2017 (nytt fönster)
Möte september 2017, bilaga 1 (nytt fönster)
Möte september 2017, bilaga 2 (nytt fönster)
Möte september 2017, bilaga 3 (nytt fönster)
Möte september 2017, bilaga 4 (nytt fönster)
Möte september 2017, bilaga 5 (nytt fönster)
Möte september 2017, bilaga 6 (nytt fönster)
Möte september 2017, bilaga 7 (nytt fönster)

Möte mars 2017 (nytt fönster)
Möte mars 2017, bilaga 1 (nytt fönster)
Möte mars 2017, bilaga 2 (nytt fönster)
Möte mars 2017, bilaga 3 (nytt fönster)
Möte mars 2017, bilaga 4 (nytt fönster)
Möte mars 2017, bilaga 5 (nytt fönster)
Möte mars 2017, bilaga 6 (nytt fönster)
Möte mars 2017, bilaga 7 (nytt fönster)

Möte september 2016 (nytt fönster)
Möte september 2016, bilaga 1 (nytt fönster)
Möte september 2016, bilaga 2 (nytt fönster)
Möte september 2016, bilaga 3 (nytt fönster)
Möte september 2016, bilaga 4 (nytt fönster)
Möte september 2016, bilaga 5 (nytt fönster)

Möte mars 2016 (nytt fönster)
Möte mars 2016, bilaga 1 (nytt fönster)
Möte mars 2016, bilaga 2 (nytt fönster)
Möte mars 2016, bilaga 3 (nytt fönster)

Möte september 2015 (nytt fönster)
Möte september 2015, bilaga 1 (nytt fönster)
Möte september 2015, bilaga 2 (nytt fönster)
Möte september 2015, bilaga 3 (nytt fönster)
Möte september 2015, bilaga 4 (nytt fönster)

Möte mars 2015 (nytt fönster)
Möte mars 2015, bilaga 1 (nytt fönster)
Möte mars 2015, bilaga 2 (nytt fönster)
Möte mars 2015, bilaga 3 (nytt fönster)
Möte mars 2015, bilaga 4 (nytt fönster)
Möte mars 2015, bilaga 5 (nytt fönster)

Möte september 2014 (nytt fönster)
Möte september 2014, bilaga 1 (nytt fönster)
Möte september 2014, bilaga 2 (nytt fönster)
Möte september 2014, bilaga 3 (nytt fönster)
Möte september 2014, bilaga 4 (nytt fönster)
Möte september 2014, bilaga 5 (nytt fönster)
Möte september 2014, bilaga 6 (nytt fönster)

Möte april 2014 (nytt fönster)
Möte april 2014, bilaga 1 (nytt fönster)
Möte april 2014, bilaga 2 (nytt fönster)
Möte april 2014, bilaga 3 (nytt fönster)

Senast granskad 2020-04-14