Byggande av en bro. Foto.

Foto: Elin Norström/SGU.

Samhälls­byggnads­rådet

SGU:s råd för samhällsbyggnad är ett organ för informationsutbyte och diskussion om frågor rörande geologisk information för en hållbar utveckling inom samhällsplanering och samhällsbyggnad.

Sammansättning

SGU:s generaldirektör är rådets ordförande. Berörda medarbetare från SGU deltar vid behov och då främst från avdelningarna Samhällsplanering samt Mark och grundvatten.

I rådet eftersträvas representation från Boverket, Trafikverket, Jordbruksverket, Havs- och vattenmyndigheten, Naturvårdsverket, länsstyrelserna, kommuner, forskare, konsulter, samt företag och branschorganisationer inom samhällsplanering och byggande.

Ordförande

 • Anneli Wirtén, generaldirektör vid Sveriges geologiska undersökning

Sekreterare

 • Cecilia Karlsson, Sveriges geologiska undersökning

Ledamöter valda tom 2026-12-31

 • Henrik Wingfors, Svenskt vatten AB

Ledamöter valda till 2025-12-31

 • Lena Sultan, Trafikverket
 • Jenny Norrman, Chalmers tekniska högskola
 • Anne-Sofie Eriksson, Sveriges kommuner och regioner
 • Victoria Svahn, Göteborgs stad
 • Nanna Wikholm, Naturvårdsverket
 • Yvonne Rogbeck, Statens geotekniska institut
 • Sonia Andersson, Boverket
 • Annelie Bergholm Söder, Länsstyrelsen Gotland      

Ledamöter valda till 2024-12-31

 • Johan Kling, Havs- och vattenmyndigheten
 • Mårten Sohlman, Sveriges bergmaterialindustri
 • Pär Malmborg, Borrföretagen

Instruktion

Instruktion för Samhällsbyggnadsrådet (nytt fönster)

Minnesanteckningar

Möte april 2023 (nytt fönster)

Möte april, bilaga 1 (nytt fönster)

Möte april, bilaga 2 (nytt fönster)

Möte november 2022 (nytt fönster)

Möte maj 2022 (nytt fönster)

Möte maj, bilaga 1 (nytt fönster)

Möte maj, bilaga 2 (nytt fönster)

Möte maj, bilaga 3 (nytt fönster)

Möte maj, bilaga 4 (nytt fönster)

Möte maj, bilaga 5 (nytt fönster)

För äldre minnesanteckningar kontakta samhällsbyggnadsrådets sekreterare.

Senast granskad 2022-04-21