SGU informerar i rådet om verksamhet som har betydelse för prospektering efter malmer och industriella mineral i Sverige och om det aktuella läget beträffande tillståndsfrågor. Företagen informerar i rådet om sina prospekteringsinsatser och om andra verksamheter av intresse för SGU och för övriga branschen.

Rådet bereds tillfälle att diskutera och lämna synpunkter på uppläggningen och utformningen av den undersökningsverksamhet (karteringen) som SGU genomför i prospekteringsintressanta områden, liksom på hur SGUs produkter bör utformas. Rådet bereds också tillfälle att diskutera och lämna synpunkter på frågor som rör tillståndsgivningen enligt Minerallagen.

Ledamöter

Ordförande

Lena Söderberg, GD Sveriges geologiska undersökning

Ledamöter valda t.o.m. 2021-12-31

 • Jan-Anders Perdahl, LKAB
 • Kerstin Brinnen, SveMin
 • Roman Hanes, Agnico Eagle Sweden AB

Ledamöter valda t.o.m. 2020-12-31

 • Jim Coppard, Mineral Prospektering i Sverige
 • Hein Raat, EMX Royalty Corp.
 • Amanda Scott, Scott Geological AB
 • Magnus Leijd, Leading Edge Materials

Ledamöter valda t.o.m. 2019-12-31

 • Jonas Wiik, Boliden
 • Krister Backlund, SMA Mineral AB
 • Anja Hagerud, Zinkgruvan
 • Thomas Ljung, Botnia Exploration

Sekreterare

Pontus Westrin, Sveriges geologiska undersökning

Instruktion

Minnesanteckningar

Möte juni 2019 (nytt fönster)

Möte november 2018 (nytt fönster)

Möte juni 2018 (nytt fönster)

Möte oktober 2017 (nytt fönster)

Möte april 2017 (nytt fönster)

Möte november 2016 (nytt fönster)

Möte april 2016 (nytt fönster)

Möte april 2015 (nytt fönster)

Möte april 2015, bilaga 1 (nytt fönster)

Möte april 2015, bilaga 2 (nytt fönster)

Möte april 2015, bilaga 3 (nytt fönster)

Möte april 2015, bilaga 4 (nytt fönster)

Möte april 2015, bilaga 5 (nytt fönster)

Möte april 2015, bilaga 6 (nytt fönster)

Möte oktober 2014 (nytt fönster)

Möte oktober 2014, bilaga 1 (nytt fönster)

Möte oktober 2014, bilaga 2 (nytt fönster)

Möte oktober 2014, bilaga 3 (nytt fönster)

Möte oktober 2014, bilaga 4 (nytt fönster)

Möte oktober 2014, bilaga 5 (nytt fönster)

Möte oktober 2014, bilaga 6 (nytt fönster)

Möte oktober 2014, bilaga 7 (nytt fönster)

Möte oktober 2014, bilaga 8 (nytt fönster)

Möte oktober 2014, bilaga 9 (nytt fönster)

Möte oktober 2014, bilaga 10 (pdf, nytt fönster)