För att sgu.se ska fungera på ett bra sätt för dig använder vi kakor (cookies) på webbplatsen.

Läs mer om kakor.
Jag godkänner
Svensk gruva.

SGU:s prospekteringsråd

SGU:s prospekteringsråd är ett organ för informationsutbyte och diskussion i frågor av betydelse för prospektering efter malmer och industriella mineral mellan SGU och branschens företag.

Anneli Wirtén, SGU, informerar i rådet om verksamhet som har betydelse för prospektering efter malmer och industriella mineral i Sverige och om det aktuella läget beträffande tillståndsfrågor. Företagen informerar i rådet om sina prospekteringsinsatser samt om andra verksamheter av intresse för SGU och för övriga branschen.

Rådet bereds tillfälle att diskutera och lämna synpunkter på uppläggningen och utformningen av den undersökningsverksamhet (karteringen) som SGU genomför i prospekteringsintressanta områden, liksom på hur SGU:s produkter bör utformas. Rådet bereds också tillfälle att diskutera och lämna synpunkter på frågor som rör tillståndsgivningen enligt Minerallagen.

Ledamöter

Ordförande

Anneli Wirtén, GD Sveriges geologiska undersökning

Ledamöter valda t.o.m. 2024-12-31

  • Katarina Nilsson, SveMin
  • Klas Fahlgren, Agnico Eagle Sweden AB

Ledamöter valda t.o.m. 2023-12-31

  • Hein Raat, EMX Royalty Corp.
  • Michael Mattsson, Copperstone Resources AB

Ledamöter valda t.o.m. 2022-12-31

  • Jonas Wiik, Boliden
  • Krister Backlund, SMA Mineral
  • Anja Hagerud, Zinkgruvan
  • Thomas Ljung, Botnia Exploration
  • Åsa Corin, Björkdalsgruvan AB
  • Jan-Anders Perdahl, LKAB

Sekreterare

Anna Apler, Sveriges geologiska undersökning

Instruktion

Instruktion för Prospekteringsrådet (nytt fönster)

Minnesanteckningar

Möte oktober 2021 (nytt fönster)

Möte april 2021 (nytt fönster)

Möte november 2020 (nytt fönster)

Möte november 2019 (nytt fönster)

Möte juni 2019 (nytt fönster)

Möte november 2018 (nytt fönster)

Möte juni 2018 (nytt fönster)

Möte oktober 2017 (nytt fönster)

Möte april 2017 (nytt fönster)

Möte november 2016 (nytt fönster)

Möte april 2016 (nytt fönster)

Möte april 2015 (nytt fönster)

Möte april 2015, bilaga 1 (nytt fönster)

Möte april 2015, bilaga 2 (nytt fönster)

Möte april 2015, bilaga 3 (nytt fönster)

Möte april 2015, bilaga 4 (nytt fönster)

Möte april 2015, bilaga 5 (nytt fönster)

Möte april 2015, bilaga 6 (nytt fönster)

Möte oktober 2014 (nytt fönster)

Möte oktober 2014, bilaga 1 (nytt fönster)

Möte oktober 2014, bilaga 2 (nytt fönster)

Möte oktober 2014, bilaga 3 (nytt fönster)

Möte oktober 2014, bilaga 4 (nytt fönster)

Möte oktober 2014, bilaga 5 (nytt fönster)

Möte oktober 2014, bilaga 6 (nytt fönster)

Möte oktober 2014, bilaga 7 (nytt fönster)

Möte oktober 2014, bilaga 8 (nytt fönster)

Möte oktober 2014, bilaga 9 (nytt fönster)

Möte oktober 2014, bilaga 10 (pdf, nytt fönster)

Senast granskad 2022-04-20