Svensk gruva.

SGU:s prospekteringsråd

SGU:s prospekteringsråd är ett organ för informationsutbyte och diskussion i frågor av betydelse för prospektering efter malmer och industriella mineral mellan SGU och branschens företag.

Anneli Wirtén, SGU, informerar i rådet om verksamhet som har betydelse för prospektering efter malmer och industriella mineral i Sverige och om det aktuella läget beträffande tillståndsfrågor. Företagen informerar i rådet om sina prospekteringsinsatser samt om andra verksamheter av intresse för SGU och för övriga branschen.

Rådet bereds tillfälle att diskutera och lämna synpunkter på uppläggningen och utformningen av den undersökningsverksamhet (karteringen) som SGU genomför i prospekteringsintressanta områden, liksom på hur SGU:s produkter bör utformas. Rådet bereds också tillfälle att diskutera och lämna synpunkter på frågor som rör tillståndsgivningen enligt Minerallagen.

Ledamöter

Ordförande

Anneli Wirtén, generaldirektör Sveriges geologiska undersökning

Ledamöter valda till 2026-12-31

 • Hein Raat, EMX Royalty Corp.
 • Michael Mattsson, Copperstone Resources AB
 • Håkan Mattsson, Geovista AB

Ledamöter valda till 2025-12-31

 • Jonas Wiik, Boliden
 • Krister Backlund, SMA Mineral
 • Åsa Corin, Björkdalsgruvan
 • Thomas Ljung, Botnia Exploration
 • Tom Kearney, Talga
 • Ian Cope, LKAB
 • Kristoffer Johansson, Zinkgruvan

Ledamöter valda till 2024-12-31

 • Katarina Nilsson, SveMin
 • Klas Fahlgren, Agnico Eagle Sweden AB

Sekreterare

Magnus Johansson, Sveriges geologiska undersökning

Instruktion

Instruktion för Prospekteringsrådet (nytt fönster)

Minnesanteckningar

Möte november 2023

Möte april 2023

Möte oktober 2022

Möte april 2022

För äldre minnesanteckningar kontakta prospekteringsrådets sekreterare.

Senast granskad 2024-03-25