Certifierade brunnsborrare

Om brunnsborrning utförs av en certifierad brunnsborrare får kunden en garanti för att brunnsborraren har den erfarenhet och den kunskap som krävs för ett fackmannamässigt väl utfört arbete.

Marknaden för brunnsborrning har ökat mycket snabbt de senaste åren. Det finns därmed en risk att lycksökare och mindre seriösa entreprenörer och installatörer dras till den ökande marknaden. Detta skulle i sin tur kunna medföra att konkurrens börjar ske med priset på anläggningen och inte dess kvalitet och fackmannamässiga utförande.

En borrning eller installation som inte är fackmannamässigt utförd kan bland annat medföra skador på fastigheter, att utlovade energibesparingar uteblir eller i värsta fall betydande miljöproblem. För SGU är det självklart att utan en kunnig brunnsborrarkår kommer vi inte att nå miljömålet "Grundvatten av god kvalitet"!

Logga för Certifierade brunnsborrare

Om borrning utförs av certifierad brunnsborrare får kunden eller beställaren samt tillståndgivaren en garanti för att brunnsborraren har den erfarenhet och den kunskap som krävs för ett fackmannamässigt väl utfört arbete.

SGU:s arbete för certifiering

SGU har tagit fram en kravspecifikation och ett utbildningsmaterial för certifiering av landets brunnsborrare. En certifierad brunnsborrare har alltid:

  • minst tre års erfarenhet av brunnsborrning
  • avlagt godkänt svetsprov
  • godkänd kurs "Arbete på väg"
  • certifikat för "Heta arbeten"
  • godkänt resultat i "Juridik för brunnsborrare"
  • godkänt resultat i "Praktisk hydrogeologi"

Dessutom har företaget där den certifierade brunnsborraren arbetar en ansvars- och miljöförsäkring på minst fem miljoner kr.

Här hittar du certifierade Brunnsborrare

Information om vilka brunnsborrare som är certifierade finns på RISE webbplats under länken "Sök efter certifierade – RISE".

RISE certifierade Brunnsborrare (nytt fönster)

Senast granskad 2020-12-01