För att sgu.se ska fungera på ett bra sätt för dig använder vi kakor (cookies) på webbplatsen.

Läs mer om kakor.
Jag godkänner

Provta vattnet i din brunn!

Om du har egen brunn är det viktigt att du regelbundet provtar vattnet. Ska du borra ny brunn bör du anlita en certifierad brunnsborrare. Se filmen "Rent vatten är livsviktigt för din hälsa" och läs om hur du sköter din brunn.

Med filmen "Rent vatten är livsviktigt för din hälsa" vill SGU, Livsmedelsverket och Strålsäkerhetsmyndigheten berätta hur viktigt det är för hälsan att man provtar vattnet i sin brunn. Samt för den som ska borra ny brunn, att förstå hur viktigt det är att använda certifierad brunnsborrare. Filmen har producerats med medel från Miljömålsrådet. Observera att ansvaret för information och rådgivning för enskilda dricksvattenanläggningar flyttades 1 januari 2014 från Socialstyrelsen till Livsmedelsverket.

Dålig vattenkvalitet kan ha en mängd orsaker, till exempel påverkan från avloppsanläggningar i närheten av brunnen, höga halter av metaller och radioaktiva ämnen i berggrunden eller saltvatteninträngning i kustnära områden.

Läs mer i våra handledningar som vi har tagit fram tillsammans med Livsmedelsverket.

Sköt om din brunn – råd om hur du går tillväga (pdf, nytt fönster)

Att anlägga brunn – råd om hur du går tillväga (pdf, nytt fönster)

Brunnsborrare och borrföretag certifieras enligt krav som SGU, branschen och SP Certifiering har specificerat. En lista över vilka som certifierats hittar du på certifieringsföretaget SP Certifiering.
SP Certifiering (nytt fönster)

Du som vill provta ditt vatten kan vända dig till miljöförvaltningen (eller motsvarande) på din kommun, så berättar de mer.

Senast granskad 2019-08-26