Provta vattnet i din brunn!

Om du har egen brunn är det viktigt att du regelbundet provtar vattnet. Ska du borra ny brunn bör du anlita en certifierad brunnsborrare. Se filmen "Rent vatten är livsviktigt för din hälsa" och läs om hur du sköter din brunn.

Med filmen "Rent vatten är livsviktigt för din hälsa" vill SGU, Livsmedelsverket och Strålsäkerhetsmyndigheten berätta hur viktigt det är för hälsan att man provtar vattnet i sin brunn. Samt för den som ska borra ny brunn, att förstå hur viktigt det är att använda certifierad brunnsborrare. Filmen har producerats med medel från Miljömålsrådet. Observera att ansvaret för information och rådgivning för enskilda dricksvattenanläggningar flyttades 1 januari 2014 från Socialstyrelsen till Livsmedelsverket.

 

Dålig vattenkvalitet kan ha en mängd orsaker, till exempel påverkan från avloppsanläggningar i närheten av brunnen, höga halter av metaller och radioaktiva ämnen i berggrunden eller saltvatteninträngning i kustnära områden.

Läs mer på Livsmedelsverkets webbplats:

Brunnsborrare och borrföretag certifieras enligt krav som SGU, branschen och RISE har specificerat. En sökfunktion för att hitta brunnsborrare som är certifierade hittar du hos RISE.

Brunnsborrare som RISE har certifierat

Du som vill provta ditt vatten kan vända dig till miljöförvaltningen (eller motsvarande) på din kommun, så berättar de mer.

Senast granskad 2024-07-04