För att sgu.se ska fungera på ett bra sätt för dig använder vi kakor (cookies) på webbplatsen.

Läs mer om kakor.
Jag godkänner

Tyngdkraft

Kartvisaren "Geofysiska markmätningar – tyngdkraft" visar uppmätta variationer i jordskorpans massfördelning. Dessa variationer beror på skillnader i markens och berggrundens sammansättning.

Informationen används för berggrundskartläggning, prospektering efter malmer, inom olika geodetiska tillämpningar och indirekt för navigering och positionsbestämning. Tillsammans med annan information kan den även användas för att lokalisera större vattenmagasin. 

Tyngdkraftskartan är en så kallad Bougueranomalikarta (ISGN71) där enheten är mGal, och den baseras på tyngdkraftsmätningar som utförts av SGU, Lantmäteriet och flertalet organisationer.

Gå direkt till kartvisaren

Skriv ut Dela med andra: Facebook LinkedIn

Kontakta SGUs kundtjänst