Miljö­övervaknings­data - screening av miljögifter

Naturvårdsverket har gett Sveriges geologiska undersökning (SGU) i uppdrag att etablera ett nytt konsoliderat datavärdskap för metaller och miljögifter i biota, sediment och andra media som undersöks inom screeningen.

Arbete pågår med att föra över tidigare inrapporterade data från IVL till Datavärdskapet för miljögifter på SGU. Data från screeningsundersökningar inrapporterade från 2017 är tillgängliga på Datavärdskapet för miljögifter.

Befintlig databas hålls tillgänglig

Data för tidigare screeningundersökningar, som ännu inte har inkluderats i datavärdskapet för miljögifter, går fortfarande att ladda hem från det tidigare datavärdskapet hos IVL.

Screening av miljögifter (länk till IVL, nytt fönster)

Rapporter och data hos SGU

Rapporter och data för de enskilda undersökningarna som rapporterats in till IVLs databas finns även tillgängliga via SGU-länkarna nedan:

Nationella data

Regionala data

Senast granskad 2023-12-06