Rapportera data för miljögifter

För att förenkla och kvalitetssäkra dataflöden har SGU satt upp rutiner som beskrivs nedan.

Registrera.png

Registrera dig som dataleverantör

För att rapportera data behöver du vara registrerad som dataleverantör. Besök vår inrapporteringstjänst där du registrerar dig genom att följa instruktionerna. Är du osäker på om du är registrerad provar du bara att logga in med din e-postadress. Är du registrerad får du en inloggningslänk skickad till din e-post.

Registrera dig som dataleverantör (nytt fönster)

Registrera provplatser

Se till att de provplatser som data berör är registrerade i Nationella stationsregistret, då det är en förutsättning för att kunna skicka in data. Handledningar och en mall för nya provplatser finns på Nationella stationsregistrets hemsida under Dokument, handledningar mm. Var alltid noga med att kontrollera att provplatsen som du vill skapa inte redan finns. När du fyllt i mallen för nya provplatser skickar du den på e-post till Datavärdskapet för Miljögifter på SGU. Du får en e-post som bekräftar när registreringen är klar. Först när detta är klart har du möjlighet att rapportera data för de nya provplatserna.

Nationella stationsregistret (nytt fönster)

Du behöver också avgöra om koordinaterna för en provplats är av informationskänslig karaktär. I det fallet behöver du ange detta i mallen och då kommer koordinaterna döljas i stationsregistret. Dessa koordinater visas inte i kartvisaren, men de är dock fortfarande sökbara och synliga i tabellvyerna.

Du kan behöva använda Stationsregistrets sökfunktioner för att hitta din station. Notera att du kan filtrera stationerna på datavärdsägare, det vill säga filtrera fram enbart provplatser som tillhör datavärdskap miljögifter. I mallen för inrapportering av data till Datavärdskapet för miljögifter är det provplatsens nationella provplats-ID (inte nationella övervakningsstations-ID) som ska fyllas i.

Rapportera data

Rapportering av data för miljögifter sker genom att använda en mall i form av en Excel-fil. Väl ifylld levereras denna genom SGU:s inrapporteringstjänst där vi validerar och kan ta emot data.

Mall för inrapportering av data till Datavärdskap miljögifter

Rapportera in data (nytt fönster)

Fyll i mallen för de matriser du ska rapportera. Följande flikar måste vara ifyllda: BESTALLARE, PROVMETADATA, och DATA_MATVARDE samt minst en PROVDATA_TYP flik. PROVDATA_TYP-flikar som inte ska användas får raderas.

Många av kolumnerna i mallen måste fyllas i enligt kodlistor som finns i Registret för miljödatakoder. Observera att vissa koder är klassade som Invalid och inte ska användas.

Registret för miljodatakoder (nytt fönster)

För att underlätta sökningar har Registret för miljödatakoder även gjort det möjligt att ladda ner Excel-filer för kodlistorna, uppdelat på en fil för kemiska koder och en för övriga koder.

Totallistan över alla kemiska koder (KemBioFys) (nytt fönster)

Övriga kodlistor (nytt fönster)

Om du saknar en kod du behöver kan nya koder erhållas genom att fylla i mallen Ändringsförslag miljödatakoder. Skicka därefter den ifyllda mallen till datavärdskapet för Miljögifters e-postadress.

Ändringsförslag, miljödatakoder (nytt fönster)

Rapportera slutrapport via DiVA

Om en rapport ska eller har publicerats i DiVA, det Digitala Vetenskapliga Arkivet, ska detta anges vid inrapporteringen till datavärdskapet.

Senast granskad 2023-11-17