Kartvisare och utsök av halter miljögifter

I denna kartvisare visas de provplatser där halter av grundämnen, organiska miljögifter och andra parametrar har rapporterats in till datavärdskapet för miljögifter.

För utsök av halter välj provplatser genom markering i kartan med hjälp av den fyrkantiga symbolen på höger sida i kartan eller genom att välja urvalskriterier i sökformuläret. En förhandsgranskning av ett urval, totalt 20 rader, visas nedanför kartan medan data i sin helhet kan laddas ner i csv-format. Maximalt uttag är 200 000 rader (mätvärden), så om sökningen omfattar mer än detta måste den begränsas ytterligare.

För att öppna den nedladdade csv-filen i rätt format behöver du öppna en ny tom arbetsbok i Excel. Därefter går du till Data, Från text/CSV. Välj din nedladdade fil och importera. Ändra filursprung till 65001: Unicode (UTF-8) och läs in.

Observera att när mätvärdestandard (MATV_STD) är q eller b är värdet (MATVARDE) mindre än rapporteringsgränsen respektive detektionsgränsen.

Önskemål om ytterligare inrapporterade parametrar som saknas i uttaget eller andra frågor mejlas till SGU:s kundtjänst:

Kontakta SGU:s kundtjänst 

Den som publicerar miljöövervakningsdata hämtade från detta datavärdskap får gärna ange källan som Datavärdskapet för miljögifter hos SGU.

Följesedel uttag (nytt fönster) 

API-dokumentation för datavärdskap miljögifter

Visa sidan i fullbredd utan meny

 

Senast granskad 2023-12-06