Undersökningar i Screening­databasen - nationella data

Nationella data 

Studier av vissa ämnen/ämnesgrupper

Undersökning Fr.o.m. T.o.m. Beställare Utförare Rapport Data
Screening 2014: Analysis of pharmaceuticals and hormones in samples from WWTPs and receiving waters 2014 2015 Naturvårdsverket IVL och Umeå Universitet Rapport Data
Screening 2014: Analysis of UV-filters (and fragrances) used in cosmetics and textiles 2014 2015 Naturvårdsverket IVL Svenska Miljöinstitutet AB Rapport Data
Screening av perfluoralkylerade ämnen och flamskyddsmedel i svenska vattendrag 2013 2014 Naturvårdsverket Institutionen för vatten och miljö, SLU Rapport Data
Nationell screening, 2013: Antibacterial substances 2013 2014 Naturvårdsverket IVL Svenska Miljöinstitutet AB Rapport Data
Nationell screening, 2013: Assessment of the occurrence of stormwater related substances in sewage sludge and effluent water 2013 2014 Naturvårdsverket IVL Svenska Miljöinstitutet Rapport Data
Screening 2012, Rodenticides 2012 2013 Naturvårdsverket IVL Svenska Miljöinstitutet Rapport Data
Screening av betongtillsatser 2012 2014 Naturvårdsverket EnviroPlanning AB Rapport Data
Nationell screening, 2011 fragrances, complexing agents 2011 2012 Naturvårdsverket WSP Environmental Rapport Data
Nationell screening 2011:Emerging Brominated Flame Retardants (BFRs) and Polybrominated dibenzofurans (PBDFs) 2011 2013 Naturvårdsverket IVL Svenska Miljöinstitutet Rapport Data
Screening av DEET 2010 2011 Naturvårdsverket SWECO Environment AB Rapport Data
Screening av klorhexidin 2010 2011 Naturvårdsverket SWECO Environment AB Rapport Data
Nationell screening, 2010, Fluorescent Whitening Agents 2010 2011 Naturvårdsverket IVL Svenska Miljöinstitutet Rapport Data
Nationell screening, 2010, Polychlorinated naphthalenes (PCNs) 2010 2011 Naturvårdsverket IVL Svenska Miljöinstitutet Rapport Data
Nationell screening, 2008, Musk substances and metabolites 2009 2010 Naturvårdsverket Sweco Environment Rapport Data
Nationell screening, 2009, BCPS 2009 2010 Naturvårdsverket IVL Svenska Miljöinstitutet Rapport Data
Nationell screening, 2009, Dechlorane Plus 2009 2010 Naturvårdsverket IVL Svenska Miljöinstitutet Rapport Data
Samordning av regional screening av växtskydds/bekämpningsmedel 2009 2010 Naturvårdsverket WSP Environmental Rapport Data
Nationell screening, 2009, UV-Filter 2009 2011 Naturvårdsverket IVL Svenska Miljöinstitutet Rapport Data
Nationell screening, 2009, benzothiazoles, benzenediamines and benzotriazoles 2009 2011 Naturvårdsverket IVL Svenska Miljöinstitutet Rapport Data
Nationell screening, 2008, Decabromodiphenyl ethane 2008 2009 Naturvårdsverket Stockholms universitet ITM Rapport Data
Nationell screening, 2008, Biocides: 3-Iodo-2-propynyl butyl carbamate (IPBC) and 2,2-dibromo-2-cyanoacetamide (DBNPA) 2008 2009 Naturvårdsverket IVL Svenska Miljöinstitutet Rapport Data
Nationell screening, 2008, Biocides: Glutaraldehyde 2008 2009 Naturvårdsverket IVL Svenska Miljöinstitutet Rapport Data
Nationell screening, 2008, Biocides: Difenacoum 2008 2009 Naturvårdsverket IVL Svenska Miljöinstitutet Rapport Data
Nationell screening, 2008, Methyl tert-butyl ether (MTBE) and Ethyl tert-butyl ether (ETBE) 2008 2009 Naturvårdsverket IVL Svenska Miljöinstitutet Rapport Data
Nationell screening, 2008, Exposure and effect screening in urine of women 2008 2009 Naturvårdsverket Sweco Environment Rapport Data
Regional screening, 2008, Fenolära ämnen, ftalater, kvartära ammoniumföreningar, tennorganiska föreningar 2008 2010 Naturvårdsverket IVL Svenska Miljöinstitutet Rapport Data
Nationell screening, 2007, Biocides and organic halogens 2008 2009 Naturvårdsverket Sweco Environment Rapport Data
Nationell screening, 2008, Oavsiktligt bildade ämnen 2008 2010 Naturvårdsverket IVL Svenska Miljöinstitutet Rapport Data
Screening av SCCP:s och 2,4,6-Tri-t-butyl-fenol i marina sediment 2007 2008 Naturvårdsverket IVL Svenska Miljöinstitutet Rapport Data
Nationell screening, 2007, Organofosfatestrar i humanmjölk och fisk från svenska sjöar och kustnära områden 2007 2008 Naturvårdsverket Umeå Universitet Rapport Data
Retrospektiv studie av klorerade dibensotiofener i strömming från Ängskärsklubb 2007 2008 Naturvårdsverket Umeå Universitet Rapport Data
Nationell screening, 2007, Human exposure to chlorinated paraffins via indoor air and dust 2007 2010 Naturvårdsverket Stockholms universitet ITM Rapport Data
Nationell screening, 2007, Linear alkyl benzene sulfonate (LAS) 2007 2008 Naturvårdsverket IVL Svenska Miljöinstitutet Rapport Data
Nationell screening, 2007, Pigments 2007 2008 Naturvårdsverket IVL Svenska Miljöinstitutet Rapport Data
Nationell screening, 2007, Amines 2007 2008 Naturvårdsverket IVL Svenska Miljöinstitutet Rapport Data
Nationell screening, 2007, Octadecyl 3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionate 2007 2008 Naturvårdsverket IVL Svenska Miljöinstitutet Rapport Data
Nationell screening, 2007, Silver 2007 2008 Naturvårdsverket IVL Svenska Miljöinstitutet Rapport Data
Nationell screening, 2007, Betongtillsatser 2007 2008 Naturvårdsverket Sweco Environment Rapport Data
Nationell screening, 2007, Musk substances 2007 2008 Naturvårdsverket Sweco Environment Rapport Data
Perfluorerade alkylsyror i matkorgsprover och fisk från Vättern och Ålands hav 2006 2007 Naturvårdsverket Stockholms universitet ITM Rapport Data
Nationell screening, 2006, 1,5,9-Cyclododecatriene 2006 2007 Naturvårdsverket IVL Svenska Miljöinstitutet Rapport Data
Nationell screening, 2006, Phtalates 2006 2007 Naturvårdsverket IVL Svenska Miljöinstitutet Rapport Data
Nationell screening, 2007, Platinum group metals 2006 2007 Naturvårdsverket SWECO VIAK Rapport Data
Nationell screening, 2006, Zinc pyrithione and Irgarol 1051 2006 2007 Naturvårdsverket IVL Svenska Miljöinstitutet Rapport Data
Nationell screening, 2004, Uppföljningsprojekt - Analys av oktaklorstyren, flyktiga metylsiloxaner, vissa fenoler och endosulfan 2006 2007 Naturvårdsverket IVL Svenska Miljöinstitutet Rapport Data
Nationell screening, 2005, Organotin compounds 2005 2006 Naturvårdsverket WSP Environmental Rapport Data
Nationell screening, 2005, Biocides 2005 2006 Naturvårdsverket IVL Svenska Miljöinstitutet Rapport Data
Nationell screening, 2005, Perfluorinated Alkylated Substances (PFAS) 2005 2006 Naturvårdsverket IVL Svenska Miljöinstitutet Rapport Data
Nationell screening, 2005, Polyklorerade dibensotiofener 2005 2006 Naturvårdsverket Umeå Universitet Rapport Data
Monitoring av biocider från båtbottenfärger 2004 2004 Kemikalieinspektionen Institutionen för miljöanalys, SLU Rapport Data
Nationell screening, 2004, Adiapates 2004 2005 Naturvårdsverket IVL Svenska Miljöinstitutet Rapport Data
Nationell screening, 2004, Octachlorostyrene, monochlorostyrenes and b-brormostyrene 2004 2005 Naturvårdsverket IVL Svenska Miljöinstitutet Rapport Data
Nationell screening, 2004, Limonene 2004 2005 Naturvårdsverket IVL Svenska Miljöinstitutet Rapport Data
Nationell screening, 2004, Siloxanes 2004 2005 Naturvårdsverket IVL Svenska Miljöinstitutet Rapport Data
Nationell screening, 2004, Mirex and endosulfan 2004 2005 Naturvårdsverket IVL Svenska Miljöinstitutet Rapport Data
Nationell screening, 2004, Isocyanater 2004 2005 Naturvårdsverket IVL Svenska Miljöinstitutet Rapport Data
Nationell screening, 2003, Bisfenoler och bis(4-klorofenol)sulfon 2004 2004 Naturvårdsverket WSP Environmental Rapport Data
Analys av bromerade flamskyddsmedel i Östersjöfisk 2004 2004 Naturvårdsverket Livsmedelsverket Rapport Data
Nationell screening, 2004, Tertiary butylphenols, methylphenols, and long-chain alkylphenols 2003 2004 Naturvårdsverket IVL Svenska Miljöinstitutet Rapport Data
Nationell screening, 2003, Klorparaffiner 2003 2004 Naturvårdsverket Stockholms universitet ITM Rapport Data
Nationell screening, 2003, Organofosfater 2002 2004 Naturvårdsverket Umeå Universitet Rapport Data
Retrospektiva studier av perfluoralkylsulfonsyror i den svenska miljön 2002 2002 Naturvårdsverket Stockholms universitet ITM Rapport Data
Nationell screening, 2002, HCBD 2002 2004 Naturvårdsverket IVL Svenska Miljöinstitutet Rapport Data
Nationell screening, 2001, Högfluorerade ämnen 2001 2002 Naturvårdsverket Stockholms universitet ITM Rapport Data
Nationell screening, 2001, PCP, triclosan 2001 2002 Naturvårdsverket IVL Svenska Miljöinstitutet Rapport Data
Nationell screening, 2001, Organotin compounds 2001 2003 Naturvårdsverket Umeå Universitet Rapport Data
Screening, 2001, oktylfenoler 2001 2001 Naturvårdsverket Livsmedelsverket Rapport Data
Nationell screening, 2001, Diantimontrioxid 2001 2001 Naturvårdsverket IVL Svenska Miljöinstitutet Rapport Data
Undersökning av kadmium i potatis odlad i Sverige 2000 2001 Naturvårdsverket Livsmedelsverket Rapport Data
Nationell screening, 2000, Tetrabrombisfenol A 2000 2000 Naturvårdsverket Stockholms universitet ITM Rapport Data
Nationell screening, 2002, HCBD 2000 2001 Naturvårdsverket IVL Svenska Miljöinstitutet Rapport Data
             

Mätningar av många ämnen

Undersökning Fr.o.m. T.o.m. Beställare Utförare Rapport Data
Persistant organic pollutants in Swedish mosses 2015 2016 Naturvårdsverket IVL Svenska Miljöinstitutet AB Rapport Data
Miljöstörande ämnen i fisk från Stockholmsregionen 2013 2013 2014 Stockholms läns landsting, Stockholm Vatten,SVU, Oxunda vattensamverkan m.fl. IVL Svenska Miljöinstitutet Rapport Data
Karaktärisering av kemikalieläckage från växthus 2012 2013 Naturvårdsverket LRF Rapport Data
Screening of surface water systems adjacent to paper recycling mills 2012 2013 Naturvårdsverket SWECO Environment Rapport Data
Screening av organiska ämnen i lakvatten 2011 2012 Naturvårdsverket SWECO Rapport Data
The relationship between mercury and selenium in Baltic Herring - a retrospective study 2011 2011 Naturvårdsverket Naturhistoriska riksmuseet Rapport Data
Metals and organic contaminants including pesticides and musk substances from earthworms from three localities in Sweden 2010 2011 Naturvårdsverket Naturhistoriska riksmuseet Rapport Data
A retrospective study of metals and stable isotopes in seals from Swedish waters 2010 2011 Naturvårdsverket Naturhistoriska riksmuseet Rapport Data
Screening av organiska miljögifter och metaller i sorkar från olika delar av landet 2009 2009 Naturvårdsverket Naturhistoriska riksmuseet Rapport Data
Organiska ämnen i ren och älg 2009 2010 Naturvårdsverket IVL Svenska Miljöinstitutet Rapport Data
Screening, 2009, Broad substance screening of stormwater runoff 2008 2009 Naturvårdsverket Sweco Environment Rapport Data
Screening, 2009, Broad substance screening of sediments 2008 2009 Naturvårdsverket Sweco Environment Rapport Data
Chemical and biological monitoring of sewage effluent water 2008 2010 Naturvårdsverket IVL Svenska Miljöinstitutet Rapport Data
Analys av organiska miljögifter och metaller i stare 2007 2008 Naturvårdsverket Naturhistoriska riksmuseet Rapport Data
Miljöövervakning, sötvatten, metaller i sediment, 2007 2007 2007 Naturvårdsverket Stockholms universitet ITM Rapport Data
Organiska miljögifter i fisk från svenska bakgrundslokaler 2001 2004 Naturvårdsverket IVL Svenska Miljöinstitutet Rapport Data
Persistenta organiska miljöföroreningar i fisk från Östersjöregionen 2000-2002 2000 2002 Naturvårdsverket Livsmedelsverket Rapport Data
Screening av miljögifter i lodjur och berguv 1999 2004 Naturvårdsverket Naturhistoriska riksmuseet Rapport Data
             

Läkemedel

Undersökning Fr.o.m. T.o.m. Beställare Utförare Rapport Data
Nationell screening, 2010, Läkemedel 2010 2011 Naturvårdsverket IVL Svenska Miljöinstitutet Rapport Data
Nationell screening, 2007, Anti-inflammatory and analgesic drugs 2007 2008 Naturvårdsverket IVL Svenska Miljöinstitutet Rapport Data
Nationell screening, 2006, Veterinary medicines in agricultural areas 2006 2007 Naturvårdsverket WSP Environmental Rapport Data
Nationell screening, 2006, Pharmaceuticals 2006 2007 Naturvårdsverket IVL Svenska Miljöinstitutet Rapport Data
Nationell screening, 2005, Antibiotics, Anti-inflammatory substances and Hormones 2005 2006 Naturvårdsverket IVL Svenska Miljöinstitutet Rapport Data
Nationell screening, 2002, Antibiotika 2002 2003 Naturvårdsverket Umeå Universitet Rapport Data
             

Miljöövervakning av slam och utgående avloppsvatten

Undersökning Fr.o.m. T.o.m. Beställare Utförare Rapport Data
Spridning av organiska ämnen till miljön via slamspridning 2014 2015 Naturvårdsverket WSP Environmental Rapport Data
Miljöövervakning av utgående avloppsvatten 2014 2014 2014 Naturvårdsverket Umeå Universitet Rapport Data
Miljöövervakning av slam 2014 2014 2014 Naturvårdsverket Umeå Universitet Rapport Data
Miljöövervakning av slam 2013 2012 2013 Naturvårdsverket Umeå Universitet Rapport Data
Miljöövervakning av utgående avloppsvatten 2012-2013 2012 2013 Naturvårdsverket Umeå Universitet Rapport Data
Miljöövervakning av slam 2012 2011 2012 Naturvårdsverket Umeå Universitet Rapport Data
Miljöövervakning av slam 2011 2011 2012 Naturvårdsverket Umeå Universitet Rapport Data
Miljöövervakning av utgående avloppsvatten 2011 2011 2012 Naturvårdsverket Umeå Universitet Rapport Data
Miljöövervakning av slam 2010 2010 2011 Naturvårdsverket Umeå Universitet Rapport Data
Miljöövervakning av utgående avloppsvatten 2010 2011 Naturvårdsverket Umeå Universitet Rapport Data
Miljöövervakning av slam 2009 2009 2010 Naturvårdsverket Umeå Universitet Rapport Data
Miljöövervakning av slam 2008 2008 2009 Naturvårdsverket Umeå Universitet Rapport Data
Miljöövervakning av slam 2007 2007 2007 Naturvårdsverket Umeå Universitet Rapport Data
Miljöövervakning av slam 2004-2006 2004 2006 Naturvårdsverket Umeå Universitet Rapport Data
             

Vattendirektivsämnen

Undersökning Fr.o.m. T.o.m. Beställare Utförare Rapport Data
Occurrence of additional WFD priority substances in Sweden 2012 2014 Naturvårdsverket SWECO Environment AB Rapport Data
Screening av vattendirektivets 33 prioriterade ämnen och 8 andra förorenande ämnen i 40 marina ytvattenförekomster i Norra Östersjöns vattendistrikt 2009 2010 Vattenmyndigheten i Norra Östersjöns vattendistrikt, Lst Västmanland Sweco Environment Rapport Data
Screening av vattendirektivets 33 prioriterade ämnen och 8 andra förorenande ämnen i 50 limniska ytvattenförekomster i Norra Östersjöns vattendistrikt 2009 2010 Vattenmyndigheten i Norra Östersjöns vattendistrikt, Lst Västmanland Sweco Environment Rapport Data
Screening i Norra Östersjöns vattendistrikt av vattendirektivets 33 prioriterade ämnen 2008 2009 Vattenmyndigheten i Norra Östersjöns vattendistrikt, Lst Västmanland Sweco Environment Rapport Data
Screening, 2008, Temporal variation of WFD priority substances 2007 2009 Naturvårdsverket Sweco Environment Rapport Data
Nationell screening, 2007, Nationwide screening of WFD priority substances 2006 2006 Naturvårdsverket SWECO VIAK Rapport Data
             

Sötningsmedel

Undersökning Fr.o.m. T.o.m. Beställare Utförare Rapport Data
Undersökning av det syntetiska sötningsmedlet sukralos med avseende på eventuella ekotoxikologiska effekter 2008 2008 Naturvårdsverket Stockholms universitet ITM Rapport Data
Nationell och regional screening program 2007: Sukralos del 2 2007 2008 Naturvårdsverket IVL Svenska Miljöinstitutet Rapport Data
Nationell screening, 2007, Sukralos 2007 2008 Naturvårdsverket IVL Svenska Miljöinstitutet Rapport Data
             

Svenska data i Nordiska screeningar

Undersökning Fr.o.m. T.o.m. Beställare Utförare Rapport Data
Analyses of quaternary ammonium compounds in a Nordic cooperation on screening 2013 2014 Nordiska Ministerrådet IVL Svenska MIljöinstitutet Rapport Data
Selected Plasticisers and Additional Sweeteners in the Nordic Environment 2012 2013 Nordiska Minister Rådet (NMR) NILU, IVL Rapport Data
Brominated Flame Retardants (BFR) in the Nordic Environment 2009 2011 Nordiska Minister Rådet (NMR) NILU, IVL Rapport Data
Screening of the phenolic substances in the Nordic environments 2007 2008 Nordiska Minister Rådet (NMR) Århus universitet, DK Rapport Data
Bronopol, Resorcinol, m-Cresol and Triclosan in the Nordic Environment 2006 2007 Nordiska Minister Rådet (NMR) NILU, IVL Rapport Data
Siloxanes in the Nordic Environment 2004 2005 Nordiska Minister Rådet (NMR) NILU, IVL Rapport Data
Perfluorinated alkylated substances (PFAS) un the Nordic environment 2003 2004 Naturhistoriska riksmuseet NILU, ITM Rapport Data

Denna sida uppdateras av Sveriges geologiska undersökning.

Senast granskad 2017-12-20