Undersökningar i Screening­databasen - regionala data

Regionala data 

Vattenmyndigheter

Undersökning Fr.o.m. T.o.m. Beställare Utförare Rapport Data
Miljögifter i ytvatten 2005 2005 Länsstyrelsen i F, N, O, S, W och T län Analytica Rapport Data
             

Vattenvårdsförbund

Undersökning Fr.o.m. T.o.m. Beställare Utförare Rapport Data
Miljögifter i musslor i Hanöbukten 2011 2012 Blekingekustens vattenvårdsförbund, Vattenvårdsförbundet för västra Hanöbukten ALcontrol Rapport Data
SVF (Sydkustens Vattenvårdsförbund) kontrollprogram 1999 2008 Sydkustens Vattenvårdsförbund Toxicon AB Rapport Data
ÖVF (Öresunds Vattenvårdsförbund) kontrollprogram 1999 2008 Öresunds Vattenvårdsförbund Toxicon AB Rapport Data
Bohuskustens vattenvårdsförbund 1992 2001 Västra Götalands län Bohuskustens vattenvårdsförbund Rapport Data
Miljögiftsanalyser inom Motalaströms vattenvårdsförbund         Rapport Data
 

Länsstyrelser

Undersökning Fr.o.m. T.o.m. Beställare Utförare Rapport Data
Jönköpings län Metaller och organiska miljögifter i fisk 2015 2015 Länsstyrelsen i Jönköpings län IVL Svenska Miljöinstitutet AB Rapport Data
Prioriterade ämnen och SFÄ i Sillen och Frösjön sediment 2014 2014 Länsstyrelsen i Södermanlands län Länsstyrelsen i Södermanlands län Rapport Data
Miljögifter i sediment och vatten, Uppsala län 2014 2014 2014 Länsstyrelsen Uppsala län ALS Scandinavia AB Rapport Data
Miljögifter i sediment och vatten, Uppsala län 2014 2014 2014 Länsstyrelsen Uppsala län ALS Scandinavia AB Rapport Data
Jönköpings län vattendata 2014 2014 Länsstyrelsen i Jönköpings län Flera Rapport Data
Miljögifter hos räv, mård och rovfåglar 2013 2015 Länsstyrelsen Västernorrland IVL Svenska MIljöinstitutet Rapport Data
Miljögifter i vatten och sediment, Uppsala län 2012 2012 Länsstyrelsen Uppsala län ALcontrol Rapport Data
Screening av prioriterade ämnen i ytvatten och fisk i Värmlands län 2012 2012 2012 Länsstyrelsen i Värmland ALS Scandinavia AB Rapport Data
Prioriterade ämnen, SFÄ mm i Katrineholm och Långhalsen 2012 2013 Länsstyrelsen i Södermanlands län Sveriges vattenekologer Rapport Data
Uppföljande recipientstudie i Smalsjön/Marmen 2012 2012 2012 Länsstyrelsen Gävleborg Ljusnan Voxnan vattenvårdsförbund Rapport Data
Limniska och Utökat limniska program 2009(Dovern/Skuten) 2011 2011 Östergötlands län ITM Stockholms universitet Rapport Data
Länsstyrelsen i Värmland 2011 2011 Länsstyrelsen i Värmland ALS Scandinavia AB Rapport Data
Metaller och miljögifter i sediment 2011 2012 Länsstyrelsen Västernorrland Länsstyrelsen Västernorrland Rapport Data
Samordnad recipientkontroll i Vätterns tillflöden inom Jönköpings län 2010 2011 Länsstyrelsen Västernorrland ALcontrol Rapport Data
RMÖ Provtagning av vattendirektivets PRIO-ämnen med passiva provtagare 2010 2010 Östergötlands län Provtagning: ALcontrol/ Analys: ALS Rapport Data
Värmlands län prioriterade ämnen 2010 2011 Länsstyrelsen Värmland ALcontrol Rapport Data
Organiska miljögifter och metaller i Hagbyåns vattensystem 2010 2010 2010 Länsstyrelsen i Örebro län Länsstyrelsen i Örebro län Rapport Data
Jönköpings län, Sedimentdata 2010 2010 Flera ALS Scandinavia AB Rapport Data
Södermanlands län, Screening av prioriterade ämnen i vatten 2010 2010 D-län D-län Rapport Data
Jönköpings län sedimentdata 2010 2015 Jönköpings län Flera Rapport Data
Södermanlands län, Screening av prioriterade ämnen 2010 2010 Länsstyrelsen i Södermanlands län Länsstyrelsen i Södermanlands län Rapport Data
Screening av vattendirektivsämnen i ytvattentäkter för dricksvatten i Örebro län 2009 2009 2009 Länsstyrelsen i Örebro län Länsstyrelsen i Örebro län Rapport Data
Miljögifter i Gävleborg, resultat från verifieringar 2009 – 2011 2009 2011 Länsstyrelsen Gävleborg Länsstyrelsen Gävleborg Rapport Data
Miljögifter i vatten-passiv provtagning 2009 2010 Länsstyrelsen i Jönköpings län ALS Scandinavia AB Rapport Data
Miljögifter i vatten och sediment 2009 2011 Länsstyrelsen Gävleborg Länsstyrelsen Gävleborg Rapport Data
Organiska ämnen och metaller i slam 2009 2011 F-län F-län Rapport Data
Dalarnas län, regional screening 2009 2011 Länsstyrelsen Dalarna Umeå Universitet Rapport Data
LMO Inre Bråviken - Fältundersökning, riskbedömning,åtgärdsbedömning, förslag till fortsatta arbeten 2008 2008 Östergötlands län Provtagning: Hifab Envipro AB och MiljöManagement Svenska AB Rapport Data
Jämtlands län, Metaller i potatis- och matjordsprover 2008 2008 Naturvårdsverket (ök nr 2150807, dnr 235-1779-08Mm) Jämtlands län Rapport Data
Undersökningar av ytvatten, sediment och vattenmossa i anslutning till förorenade områden i Örebro län 2008 2008 Länsstyrelsen i Örebro län Länsstyrelsen i Örebro län Rapport Data
Jönköpings län Miljögifter i vatten 2008 2011 Vattenförvaltningen Data sammanställt av Gunnel Hedberg Rapport Data
Jönköpings län, Metaller i vattenmossa 2007 2008 Länsstyrelsen i Jönköpings län Medins Biologi/ALcontrol Rapport Data
Södermanlands län, Båtbottenfärger i natur- och småbåtshamnar 2006 2007 Länsstyrelsen i Södermanlands län Länsstyrelsen i Södermanlands län Rapport Data
LMO (Vatten- och sedimentprovtagningar i recipienten till Finspångs bruksområde) 2003 2003 Östergötlands län Provtagning: ALcontrol Rapport Data
Jönköpings län, Sedimentdata 2003 2011 Länsstyrelsen i Jönköpings län Länsstyrelsen i Jönköpings län Rapport Data
Jönköpings län, Metaller och organiska miljögifter i fisk 2003 2011 Flera Länsstyrelsen i Jönköpings län Rapport Data
Jönköpings län Metaller och organiska miljögifter i fisk 2003 2012 Länsstyrelsen i Jönköpings län ALS/SVA/Eurofins Rapport Data
Screening av metaller och organiska miljögifter i O-län 2001 2011 Länsstyrelsen i Västra Götalands län Flera Rapport Data
Örebro län, Metaller och miljögifter i fisk 1992 2003 Länsstyrelsen i Örebro län Länsstyrelsen i Örebro län Rapport Data
Jönköpings län, Metaller och organiska miljögifter i fisk 1992 2006 Flera Länsstyrelsen i Jönköpings län Rapport Data
Jönköpings län, Sediment och slamdata 1977 2005 Flera Länsstyrelsen i Jönköpings län Rapport Data

 

Sidan uppdateras av Sveriges geologiska undersökning.

Senast granskad 2017-12-20