Bild på moränlager.

Moränlager vid Västra Sönnarslöv, Skåne.

Foto: Robert Lagerbäck, SGU.

Våra Inspiredata

Många myndigheter, såväl i Sverige som i Europa, arbetar med geodata. Inspire ska leda till ökat samarbete mellan myndigheter och länder samt bättre tillgång till dessa data.

Inspire - en europeisk infrastruktur för geodata

Inspire står för Infrastructure for Spatial Information in Europe. Inspire är ett EU-direktiv som fastställer bindande bestämmelser för att inrätta en infrastruktur för geodata inom EU.

Syftet med Inspire är att ge bättre tillgång till offentliga geodata. Myndigheter ska på ett effektivare sätt kunna utbyta data med varandra. Målet är bland annat att ge bättre tillgång till geodata genom olika tjänster på Internet som till exempel den svenska Geodataportalen. När Inspire genomförts kommer det att vara möjligt att kombinera data från olika medlemsländer utan att behöva byta format eller metoder.

Bestämmelser för utbyte, tillgång och användning

Direktivet innehåller gemensamma bestämmelser för utbyte, tillgång och användning av dessa offentliga geodata och tjänster. Det innebär att myndigheter som omfattas av Inspire måste anpassa sina data och tjänster.

Inspirelagstiftning

Lagen och förordningen om geografisk miljöinformation reglerar det svenska genomförandet av Inspire.

Informationsansvariga myndigheter

Lantmäteriet, tillsammans med informationsansvariga myndigheter, ser till att genomföra Inspire-direktivet nationellt. Med informationsansvariga myndigheter menas de myndigheter som enligt Inspire är skyldiga att göra sin information tillgänglig. I förordningen om geografisk miljöinformation tydliggörs vilka myndigheter som har ett informationsansvar och för vilken information det gäller.

Lantmäteriet ansvarar för att samordna och ge stöd vid det nationella genomförandet av Inspire.